ตัวควบคุม - ไฟหน้า/ไฟ​ส่องสว่าง

ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้า​รถ​ประกอบด้วย​ไฟ​แสดงตำแหน่ง​, ไฟ​ที่​กระจก​มองข้าง​, ไฟ​ส่อง​ป้ายทะเบียน​, ไฟ​ที่​หลังคา​ภายใน​รถ รวมถึง​ไฟ​อำนวย​ความสะดวก

การ​สั่งงาน​ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้า​รถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล โปรด​ดูที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน และ​ใช้​เพื่อ​เปิด​ไฟ​แสง​สว่าง​ของ​รถ​จากระยะไกล

เมื่อ​สั่ง​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชั่น​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล ไฟ​แสดงตำแหน่ง​, ไฟ​ที่​กระจก​มองข้าง​, ไฟ​ส่อง​ป้ายทะเบียน​, ไฟ​ที่​หลังคา​ภายใน​รถ และ​ไฟ​อำนวย​ความ​สะดวก​ภายใน​รถ​จะ​ติด​สว่างขึ้น

ระยะเวลา​ที่​ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้า​รถ​จะ​ติด​สว่าง​นั้น สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR ดูที่ MY CAR


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่