ตัวควบคุม - ไฟหน้า/ไฟ​ส่องสว่าง

ไฟหน้า - การ​ปรับ​รูปแบบ​ไฟหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​รถยนต์​มี​ไฟ​หน้า​ซีนอน​แบบ​แอค​ทีฟ​ติดตั้ง​อยู่ และ​มี​ฟังก์ชัน​ไฟ​หน้า​แบบ​แอค​ทีฟ จะต้อง​รี​เซ็ต​รูปแบบ​ไฟ​หน้า​เมื่อ​เปลี่ยน​จาก​การจราจร​แบบ​ขับ​ทาง​ด้านขวา​ไป​เป็น​การจราจร​แบบ​ขับ​ทาง​ด้านซ้าย และกลับกัน

ไฟ​หน้า​ซีนอน​แบบ​แอคทีฟ*

ไม่​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ปรับ​รูปแบบ​ไฟ​หน้า​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ฟังก์ชัน​ไฟ​หน้า​แบบ​แอคทีฟ* รูปแบบ​ไฟ​หน้า​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ใน​ลักษณะ​ที่​ไม่​ทำ​ให้​เกิด​อาการ​ตา​พร่า​แก่​คน​ที่​ขับ​รถ​สวนมา

จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ปรับ​รูปแบบ​ไฟ​หน้า​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ไฟ​หน้า​แบบ​แอคทีฟ รถ​ต้อง​จอด​อยู่​กับ​ที่​และ​เครื่องยนต์​เดิน​อยู่​เมื่อ​รูปแบบ​ไฟ​หน้า​สับเปลี่ยน​ระหว่าง​การจราจร​แบบ​ขับ​ชิด​ขวา​และ​การจราจร​แบบ​ขับ​ชิดซ้าย

การ​เปลี่ยน​รูปแบบ​ไฟ​หน้า​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR ดูที่ MY CAR

ไฟ​หน้า​แบบ​ฮาโลเจน

ไม่​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ปรับ​รูปแบบ​ไฟหน้า รูปแบบ​ไฟ​หน้า​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ใน​ลักษณะ​ที่​ไม่​ทำ​ให้​เกิด​อาการ​ตา​พร่า​แก่​คน​ที่​ขับ​รถ​สวนมา


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่