ตัวควบคุม - ไฟหน้า/ไฟ​ส่องสว่าง

ระยะเวลา​ของ​ไฟ​ส่อง​ทาง​หลัง​ดับเครื่อง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟ​ส่อง​ทาง​หลัง​ดับ​เครื่อง​ประกอบด้วย​ไฟต่ำ​, ไฟ​แสดงตำแหน่ง​, ไฟ​ใน​กระจก​มองข้าง​, ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้ายทะเบียน

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก​บางส่วน​จะ​ยังคง​สว่าง​อยู่ และ​ทำงาน​เป็น​ไฟ​ส่อง​ทาง​หลัง​ดับ​เครื่อง​หลังจาก​ที่​ได้​ล็อค​รถแล้ว

ดึง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก​จาก​สวิตช์​กุญแจสตาร์ต

เลื่อน​ก้าน​ควบคุม​ไป​ทาง​พวงมาลัย​ไป​จนถึง​ตำแหน่ง​ปลาย​แล้วปล่อย การ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​วิธี​เดียวกัน​กับ​ไฟ​กะพริบ​ไฟ​สูง โปรด​ดูที่ ไฟสูง/ไฟต่ำ

ออก​จาก​รถ​และล็​อกประตู

เมื่อ​ฟังก์ชั่น​ทำงาน ไฟต่ำ​, ไฟ​แสดงตำแหน่ง​, ไฟ​ใน​กระจก​มอง​ข้าง และ​ไฟ​ส่อง​ป้าย​ทะเบียน​จะ​ติด​สว่างขึ้น

ระยะเวลา​ที่​ไฟ​ส่อง​ทาง​หลัง​ดับ​เครื่อง​จะ​ติด​สว่าง​นั้น สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR ดูที่ MY CAR


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่