ขนาด​และน้ำหนัก

น้ำหนัก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

น้ำหนัก​รถ​รวม​สูงสุด​และ​อื่นๆ สามารถ​ดู​ได้​จาก​ป้าย​ในรถยนต์

น้ำหนัก​รถ​เปล่า​รวม​คนขับ ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​มีปริมาณ 90% และ​ของเหลวทั้งหมด

น้ำหนัก​ผู้โดยสาร​และ​อุปกรณ์เสริม และ น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​หัว​ลากพ่วง (ในขณะ​ที่​มี​การ​พ่วง​รถพ่วง) ส่งผล​ต่อ​น้ำหนัก​บรรทุก​และ​ไม่​รวมอยู่​ใน​น้ำหนัก​รถเปล่า

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ที่​อนุญาตไว้ = น้ำหนัก​รถรวม - น้ำหนัก​รถเปล่า

บันทึก

น้ำหนัก​รถ​เปล่า​ที่​กำหนดให้​ใช้​สำหรับ​รถยนต์​ใน​รุ่น​มาตรฐาน คือ รถยนต์​ที่​ไม่​มี​อุปกรณ์เสริม​หรือ​อุปกรณ์​พิเศษใดๆ ซึ่ง​หมายความ​ว่า​อุปกรณ์เสริม​ทุก​ชิ้น​ที่​เพิ่ม​เข้า​ไป​จะ​ทำ​ให้​ความ​จุ​ใน​การ​รับ​น้ำหนัก​ของ​รถยนต์​ลดลง​ตาม​น้ำหนัก​ของอุปกรณ์เสริม

ตัวอย่าง​ของ​อุปกรณ์เสริม​ที่​ทำ​ให้​ความสามารถ​ใน​การ​รับ​น้ำหนัก​ของ​รถ​ลดลง ได้แก่ ระดับ​อุปกรณ์​ของรถ (Kinetic/Momentum/Summum) รวมทั้ง​อุปกรณ์เสริม​อื่นๆ เช่น คาน​ลากพ่วง​, ราง​รองรับสัมภาระ​, กล่องเปล่า​, ระบบ​เครื่องเสียง​, ไฟเสริม, GPS, ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง​, ตะแกรงนิรภัย​, พรม​, แผง​ปิด​ห้อง​เก็บสัมภาระ​, ที่​นั่ง​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า เป็นต้น

การ​ชั่ง​น้ำหนัก​รถยนต์​เป็น​วิธี​ที่​ทำ​ให้​ทราบ​น้ำหนัก​รถ​เปล่า​ของ​รถ​ของ​ท่านเอง

คำเตือน

ลักษณะเฉพาะ​ใน​การ​ขับ​ขี่​ของ​รถยนต์​จะ​เปลี่ยนแปลง​ตาม​น้ำหนัก​บรรทุก​และ​การ​กระจายน้ำหนัก

P3+P4-14w20 VIN label with 5 annotations for weights, not China and Saudi Arabia

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​ของ​แผ่น​ป้าย โปรด​ดูที่ ชื่อแบบ

น้ำหนัก​รถ​รวมสูงสุด
น้ำหนัก​ขบวนสูงสุด (รถ​+รถพ่วง)
น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ที่​เพลาหน้า
น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ที่​เพลาหลัง
ระดับอุปกรณ์

น้ำหนัก​บรรทุกสูงสุด: โปรด​ดู​เอกสาร​การ​จดทะเบียน

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​บนหลังคา: 100 กก.


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่