Sensus Navigation

ระบบ​นำทาง* - จาน​อักขระ​และแป้นพิมพ์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใช้​จาน​อักขระ​หรือ​ปุ่มกด​ที่​คอนโซล​กลาง​ใน​การ​ป้อน​ข้อความ​และ​การ​เลือกตัวเลือก ตัวอย่างเช่น ป้อน​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ที่​อยู่​หรือ​แหล่ง​อำนวย​ความสะดวก

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Sök ort-gata

มุมมอง​หน้าจอ​พร้อม​ด้วย​ช่อง​ข้อความ​หรือ​ข้อความเสริม

สั่งงาน​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือกหนึ่ง

หลังจาก​ทำ​เครื่องหมายฟังก์ชัน/แถบ​เมนู​ที่​ต้องการ​โดย​ใช้ปุ่ม TUNE ให้กด OK/MENU เพื่อ​ดูฟังก์ชัน/ตัวเลือก​ระดับถัดไป

ป้อน​โดย​ใช้​จานอักขระ

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Skrivhjul

จานอักขระ

  1. ทำ​เครื่องหมาย​ช่องข้อความ
  2. กด OK/MENU เพื่อ​เรียกใช้​งาน​จานอักขระ
  3. เลือก​อักขระ​โดย​ใช้ปุ่ม TUNE แล้ว​ป้อน​อักขระ​นั้น​โดย​การกด OK/MENU

ป้อน​โดย​ใช้​ปุ่มตัวเลข

P3/P4-1420-numerical keyboard

แป้นตัวเลข

หมายเหตุ: รูปภาพ​จะ​แสดง​ภาพรวม​โดย​คร่าวๆ เท่านั้น รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นกับ​รุ่น​รถ​และตลาด

วิธีการ​ป้อน​อักขระ​อีก​วิธี​หนึ่ง​ก็​คือ การ​ใช้ปุ่ม 0-9, * และ # ที่​คอนโซลกลาง

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 9

เมื่อกด 9 แถบ​หนึ่ง​แถบ​จะ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​ด้วย​อักขระทั้งหมดอักขระ​ของ​ปุ่ม​แต่​ละ​ปุ่ม​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด ของ​ปุ่ม​นั้น เช่น W, x, y, z และ 9 การ​กด​ปุ่ม​เป็น​เวลา​สั้นๆ จะ​เป็น​การ​เลื่อน​เคอร์​เซอร์​ไป​ตาม​อักขระเหล่านี้

  • หยุด​เคอร์​เซอร์​บน​อักขระ​ที่​ต้องการ​เพื่อ​เลือก​อักขระนั้น - อักขระ​นั้น​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​บรรทัด​การ​ป้อนข้อมูล
  • ลบ/เปลี่ยน​โดยใช้ EXIT

ตัวเลือกเพิ่มเติม

บันทึก

อักขระ​ที่​เป็น​สี​จาง​จะ​ไม่​สามารถ​เลือก​ร่วมกับ​อักขระ​ที่้​ป้อน​ไว้​ในขณะ​นี้ได้

ใน​เมนู​ภายใน​จาน​อักขระ​จะ​มี​ตัวเลือก​เพิ่มเติม​ซึ่ง​มี​อักขระ​และ​ตัวเลขเพิ่มเติม:

  • 123/ABC + OK/MENU - จาน​อักขระ​จะ​สลับ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ตัวเลข​กับอักขระ
  • MORE + OK/MENU - อักขระ​เพิ่มเติม​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​ล้อหมุน
  • => + OK/MENU - เคอร์​เซอร์​เลื่อน​ไป​ยัง​รายการ​ทาง​ด้านขวา​ของ​หน้าจอ ซึ่ง​สามารถ​เลือก​ได้​โดยใช้ OK/MENU
  • Postcode + OK/MENU - เคอร์​เซอร์​จะ​เลื่อน​ไป​ที่​รายการ​ทางขวามือ​ของ​หน้าจอ ที่​สามารถ​เลือก​โดยใช้ OK/MENU โปรด​ดูที่ ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ด้วยรหัสไปรษณีย์

รายการ​ของตัวเลือก

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Skrivhjul

รายการ​ที่​ตรง​กับ​อักขระ​ที่ป้อน

การ​ค้นหา​จะ​แสดง​รายการ​ของ​ตัวเลือก​ที่​เป็นไป​ได้​โดย​อ้างอิง​ตาม​ข้อมูล​ที่ป้อน

ตัวเลข "149" ที่​มุม​บน​ขวา​ของ​หน้าจอ​หมายความ​ว่า รายการ​ประกอบด้วย​ตัวเลือก​ที่​เป็นไปได้ 149 ตัวเลือก​ซึ่ง​ตรง​กับตัวอักษร "LON" ที่ป้อน

ไม่​มีรายการ

รายการ​ที่​ว่าง​เปล่า​และอักขระ "***" ที่​มุม​บน​ขวา​ของ​หน้าจอ​หมายความ​ว่า ตัวเลือก​ที่​เป็นไป​ได้​สำหรับ​อักขระ​ที่​ป้อน​มี​จำนวนมากกว่า 1000 ตัวเลือก - เมื่อ​จำนวน​น้อยลง ตัวเลือก​ใน​ปัจจุบัน​จะ​แสดง​ขึ้น​โดยอัตโนมัติ

ป้อน​ตัว​อักขระ​ลง​ใน​แถว​ข้อความ​ให้​มาก​ขึ้น เพื่อ​ลด​จำนวน​ตัวเลือก​ในรายการ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่