Sensus Navigation

ระบบ​นำทาง* - ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​ในหน้าจอ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คำอธิบาย​ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​บน​แผนที่

P3/P4-1517-Navi-RoW-Text and symbols on the map

ประเภท​ของถนน

  • ทางด่วน (สีส้ม)
  • ถนน​เส้นหลัก (สี​เทาเข้ม)
  • ถนน​เส้น​หลัก​ที่​มี​ขนาด​เล็กลง (สีเทา)
  • ถนนทั่วไป (สี​เทาอ่อน)
  • ถนน​ในท้องถิ่น (สีขาว)
ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​บนหน้าจอ
เหตุการณ์​ที่​จุด​แนะนำ​เส้นทาง​จุดถัดไป
ระยะทาง​ถึง​จุด​แนะนำ​เส้นทาง​จุดถัดไป
ชื่อ​ของ​ถนนถัดไป
สถานที่/จุดสนใจ (POI)
เส้นทาง​ที่​วางแผน​ไว้​สำหรับ​จุดผ่าน
สัญลักษณ์​สำหรับ​จุดหมายปลายทาง/จุดหมาย​ปลายทางสุดท้าย
เวลา​ถึง​จุดหมาย​ปลายทาง​สุดท้าย​ที่​คำนวณไว้
ระยะทาง​ที่​เหลืออยู่​ก่อน​ถึง​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่​คำนวณไว้
ตำแหน่ง​ใน​ปัจจุบัน​ของรถ
อัตราส่วน​ของ​แผนที่
ตำแหน่ง​ที่​บันทึกไว้
เส้นทาง​ที่​วางแผนไว้
เส้นทาง​ที่​วางแผน​ไว้​สำหรับ​จุดหมาย​ปลายทางสุดท้าย
ชื่อ​ถนน​ในปัจจุบัน - ที่​ตำแหน่ง​ใน​ปัจจุบัน​ของรถ (9)
เข็มทิศ
ส่วน​ที่​อยู่​ใน​พื้นที่​ครอบคลุม​ของ​ข้อมูลจราจร
ข้อมูลการจราจร

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่