Sensus Navigation

ระบบ​นำทาง* - ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลาจริง (RTTI)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​จะ​สามารถ​รับ​ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลา​จริง​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ได้​โดยใช้ RTTI ได้

P3/P4-1646-Real Time Traffic Information

ระบบ​จะ​ดึง​ข้อมูล​การจราจร​เกี่ยวกับ​เหตุการณ์​และ​การ​ลื่น​ไหล​ของ​การจราจร​จาก​แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา​, หน่วยงาน​สาธารณะ และข้อมูล GPS จาก​รถ​อยู่ตลอดเวลา เมื่อ​รถ​คัน​ใด​คัน​หนึ่ง​ร้อง​ขอ​ข้อมูล​การ​ลื่น​ไหล​ของ​การจราจร ก็​จะ​มี​การ​ส่ง​ข้อมูล​การ​ลื่น​ไหล​ของ​การจราจร​แบบ​ไม่​ระบุ​ที่มา​ที่​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ใน​เวลา​เดียวกัน ซึ่ง​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​ของบริการ ข้อมูล​แบบ​ไม่​ระบุ​แหล่งที่มา​จะ​ถูก​ส่งเมื่อ RTTI ทำงาน​อยู่เท่านั้น

สภาพ​การจราจร​ในขณะ​นั้น​จะ​แสดง​ขึ้น​สำหรับ​ทางด่วน​, ถนน​สาย​หลัก และ​ถนน​ใน​เมือง​ใหญ่ รวม​ไป​ถึง​เส้นทาง​ระหว่าง​เมือง​บางเส้น

ปริมาณ​ของ​ข้อมูล​การจราจร​ที่​แสดง​ขึ้น​บน​แผน​ที่​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ระยะห่าง​จาก​รถ โดย​จะ​แสดง​เฉพาะ​ภายใน​ช่วง​ระยะทางประมาณ 120 กม. จาก​ตำแหน่ง​ของ​รถเท่านั้น

ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​บน​แผน​ที่​จะ​แสดง​ขึ้น​ตามปกติ และ​การ​ลื่น​ไหล​ของ​การจราจร​จะ​แสดง​ว่า​ความเร็ว​ใน​การ​เคลื่อนที่​ของ​การจราจร​บน​ถนน​เป็น​อย่างไร เมื่อ​เทียบ​กับ​ขีดจำกัด​ความเร็ว​บนถนน การ​ลื่น​ไหล​ของ​การจราจร​จะ​แสดง​บน​แผน​ที่​สำหรับ​แต่​ละ​ด้าน​ของ​ถนน โดย​ใช้​เส้น​สี​หนึ่ง​สี​ต่อ​ทิศทางการ​เคลื่อนที่​หนึ่งทิศทาง:

  • สีเขียว - ไม่​มี​การติดขัด
  • สีส้ม - การจราจร​เคลื่อน​ตัวช้า
  • สีแดง - การจราจรหนาแน่น/การจราจรติดขัด/อุบัติเหตุ

สั่งงาน/ยกเลิก​การทำงาน

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsUse Real Time Traffic Information

ทำ​เครื่องหมาย​เลือก​ใน​กล่อง​เพื่อ​สั่งงาน​ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลา​จริง หรือ​ยกเลิก​การ​เลือก​กล่อง​เพื่อ​ยกเลิก​การทำงาน

บันทึก

ข้อมูล​จราจร​มี​เฉพาะ​ใน​บางพื้นที่/ประเทศ

พื้นที่​กระจาย​ข้อมูล​จราจร​กำลังขยาย​เพิ่มขึ้น​อย่างต่อเนื่อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่