Sensus Navigation

ระบบ​นำทาง* - ข้อมูลการจราจร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​นำ​ทาง​จะ​รับ​ข้อมูล​การจราจร​ที่​ส่งผ่าน​สถานี​ข้อความการจราจร (Traffic Message Channel หรือ TMC) อยู่​ตลอดเวลา ซึ่ง​จะ​นำ​ข้อมูล​นี้​ไป​ใช้​ใน​การ​ให้​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​ถนน​ใน​แบบ​ได​นามิก เมื่อ​มี​สถานการณ์​ที่​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​การ​เดินทางเกิดขึ้น (เช่น อุบัติเหตุ​, การ​ทำ​ถนน เป็นต้น) ก็​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​หน้าจอ และ​ถ้า​ได้​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ไว้​แล้ว ระบบ​จะ​คำนวณ​เส้นทางใหม่ ระบบ​สามารถ​คำนวณ​ใหม่​โดย​อัตโนมัติ​หรือ​ร้อง​ขอ​การ​ยืนยัน​ก่อน​ได้ ดูที่ คำนวณ​เส้นทาง​ใหม่​เมื่อ​ร้องขอ

TMC เป็น​ระบบ​รหัส​แบบ​มาตรฐาน​สำหรับ​ข้อมูลการจราจร ตัวรับ​จะ​ค้นหา​ความถี่​ที่​ถูกต้อง​โดยอัตโนมัติ

บันทึก

TMC อาจ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​บางพื้นที่/ประเทศ พื้นที่​ครอบคลุม​ของ​ระบบ​กำลัง​อยู่​ใน​ระหว่าง​การ​ดำเนินการ และ​อาจ​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​อัพเดต​เป็นระยะๆ

ข้อมูล​การจราจร​จะ​มี​การ​แสดง​แตกต่าง​กัน​ไป​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​มี​การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทางหรือไม่

P3-1346-NAV-Melco Trafiksymbol TMC

สัญลักษณ์​บน​หน้าจอ​สัญลักษณ์​นี้​ระบุ​ว่า​มี​ข้อมูล​การจราจร​อยู่​ใน​เขต​พื้นที่​รับ​สัญญาณ​ในปัจจุบัน สี​ของ​สัญลักษณ์​ระบุ​ถึง​ความสำคัญ​ของข้อมูล:

  • สีแดง - มี​การ​อ่าน​ออก​เสียง​ข้อมูล​และ​ตำแหน่ง​จะ​แสดง​บน​แผนที่
  • สีเหลือง - ไม่​มี​การ​อ่าน​ออก​เสียง​ข้อมูล ตำแหน่ง​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​แผนที่
P3-1346-NAV-Melco Trafiksymbol Prblm-position

สัญลักษณ์​นี้​จะ​ทำ​เครื่องหมาย​ตำแหน่ง​ของ​ปัญหา​จราจร สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ที่​ส่วนข้อมูลการจราจร - เมื่อ​ระบุ​จุดหมายปลายทาง > ข้อมูล​การจราจร​บน​แผนที่

บันทึก

ข้อมูล​จราจร​มี​เฉพาะ​ใน​บางพื้นที่/ประเทศ

พื้นที่​กระจาย​ข้อมูล​จราจร​จะ​ขยาย​เพิ่มขึ้น​เรื่อยๆ เสมอ

สั่งงาน/ยกเลิก​การทำงาน

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Traffic information

ทำ​เครื่องหมาย​เลือก​ใน​กล่อง​เพื่อ​สั่งงาน​ข้อมูล​การจราจร หรือ​ยกเลิก​การ​เลือก​กล่อง​เพื่อ​ยกเลิก​การทำงาน

ข้อมูลการจราจร - เมื่อ​ไม่​มี​การ​ระบุ​จุดหมายปลายทาง

ฟังก์ชัน​นี้​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​แสดง​ปัญหา​จราจร​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​เลือก​จุดหมายปลายทาง

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo Trafik på kartan-UTAN rutt

เปิด​ฟังก์ชัน​การ​เลื่อน​บน​แผนที่

ข้อมูล​การจราจร​บน​แผนที่

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Traffic informationTraffic on map

ค้นหา​ปัญหา​จราจร​ด้วย​ฟังก์ชัน​การ​เลื่อน โปรด​ดู​รายละเอียด​ที่​ด้านล่าง​ใน​ส่วน ข้อมูลจราจร - มี​การ​ระบุ​จุดหมายปลายทาง > ข้อมูล​จราจร​บน​แผนที่

การจราจรทั้งหมด

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Traffic informationTraffic on map

รายการ​ของ​ข้อความ​การจราจร​ทั้งหมด​ภายใน​พื้นที่​ที่​สามารถ​รับ​สัญญาณ​จะ​ปรากฏขึ้น

เลือก​สิ่ง​ที่​ต้องการ​แสดง ดู​รายละเอียด​ที่​ด้านล่าง​ใน​ส่วนข้อมูลการจราจร - ที่​มี​การ​ระบุ​จุดหมายปลายทาง > การจราจรทั้งหมด

ข้อมูลการจราจร - เมื่อ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทางแล้ว

ฟังก์ชัน​จะ​แสดง​ปัญหา​การจราจร​เมื่อ​ป้อน​จุดหมาย​ปลายทางแล้ว

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo Lyssna på trafikinfo

การ​ฟัง​ข้อมูล​การจราจร​ในเส้นทาง

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Traffic informationListen to traffic on route

ข้อความ​ของ​การจราจร​ใน​ปัจจุบัน​ตาม​กำหนดการ​เดินทาง​จะ​ถูก​อ่าน​ออกเสียง

การจราจรทั้งหมด

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Traffic informationAll traffic

รายการ​ของ​ข้อความ​การจราจร​ทั้งหมด​ภายใน​พื้นที่​ที่​สามารถ​รับ​สัญญาณ​จะ​ปรากฏขึ้น ข้อมูล​การจราจร​จะ​ได้รับ​การ​จัด​กลุ่ม​ตามประเทศ (ใน​พื้นที่​บริเวณพรมแดน) เป็น​อันดับ​แรก จากนั้น​ตาม​ด้วย​หมายเลข​ถนน และ​ชื่อถนน

เลือก​ปัญหาจราจร (ถนน/ช่อง​ทางเดินรถ) และ​ยืนยันด้วย OK/MENU

ปัญหา​จราจร​จะ​ปรากฏ โดย​จะ​แสดง​เส้นทาง​ที่​มี​การ​หยุดชะงัก​มาก​ที่สุด​ขึ้น​เป็น​อันดับ​แรก เช่น หยุดชะงัก​ทั้งเส้นทาง

เลือก​ปัญหา​การจราจร​และ​ยืนยันด้วย OK/MENU

ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ปัญหา​จราจร​จะ​ปรากฏ​ขึ้น รวมถึง​ตำแหน่ง​บน​แผนที่ ภาพ​แผน​ที่​จะ​แสดง​โดย​ตำแหน่ง​ที่​มี​ปัญหา​จราจร​อยู่​ที่​จุด​ศูนย์กลาง​ของหน้าจอ

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo All trafik-4

ปัญหา​จราจร​บน​แผนที่

ข้อมูล​การจราจร​บน​แผนที่

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Traffic informationTraffic on map

เลื่อน​แผน​ที่​จนกระทั่งสัญลักษณ์/เหตุการณ์​ของ​การจราจร​ที่​ต้องการ​ข้อมูล​อย่าง​ละเอียด​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​เส้น​ตัด​แสดงเป้าหมาย

กรอบ​สี​เหลือง​รอบ​สัญลักษณ์​จะ​ส่องสว่าง

ยืนยัน​การ​เลือก​โดย​การกด OK/MENU

ข้อมูล​ที่​มี​จะ​ปรากฏ​ขึ้น เช่น

  • ชื่อถนน/หมายเลขถนน
  • ประเทศ
  • ลักษณะ​ของปัญหา
  • ขอบเขต​ของปัญหา
  • ระยะเวลา​ของปัญหา

ถ้า​มี​ปัญหา​จราจร​เกิดขึ้น​หลาย​จุด​ภายใน​กรอบ​เส้น​ตัด​แสดง​เป้าหมาย ปัญหา​ที่​เกิดขึ้น​ใกล้​กับ​จุด​ศูนย์กลาง​ของ​เส้น​ตัด​แสดง​เป้าหมาย​มาก​ที่สุด​จะ​แสดง​ขึ้น​เป็น​ลำดับแรก

รูปอย่างเช่น "2/5" ใน​ส่วน​ด้านบน​ของ​หน้าจอ​หมายความ​ว่า ข้อความ​ที่​แสดง​เป็น​ข้อความหมายเลข 2 จากทั้งหมด 5 ข้อความ​ภายใน​กรอบ​เส้น​ตัด​แสดงเป้าหมาย - การ​เรียกดู​ข้อความ​ที่​เหลืออยู่​ทำ​ได้​โดย​การกด OK/MENU เป็น​เวลา​สั้นๆ หลายๆ ครั้ง

ข้อมูล​ที่​ส่งผล​กระทบโดยตรง

Px-1420-NAV-Melco Meny Trafinfo Trafik på kartan-2

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Traffic informationTraffic on map

ปัญหา​จราจร​ที่​ส่งผล​กระทบโดยตรง (สอง​รายการ​ใน​ภาพประกอบ​ก่อน​หน้านี้) ระบุ​ถึง​ข้อมูล​ที่​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​กำหนดการ​เดินทาง​ในปัจจุบัน

เลือก​ปัญหา​การจราจร​และ​ยืนยันด้วย OK/MENU

ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ปัญหา​จราจร​จะ​ปรากฏ​ขึ้น รวมถึง​ตำแหน่ง​บน​แผนที่ ภาพ​แผน​ที่​จะ​แสดง​โดย​ตำแหน่ง​ที่​มี​ปัญหา​จราจร​อยู่​ที่​จุด​ศูนย์กลาง​ของหน้าจอ

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo All trafik-4

ปัญหา​จราจร​บน​แผนที่

ขอบเขต​ของ​ปัญหาจราจร

ปัญหา​จราจร​บางอย่าง​จะ​ไม่ได้​เกิดขึ้น​ที่​ตำแหน่ง​ใด​ตำแหน่ง​หนึ่ง​เท่านั้น แต่​จะ​ครอบคลุม​ส่วน​ของ​เส้นทาง​เป็น​ระยะไกลขึ้น

นอกเหนือจาก​สัญลักษณ์​สำหรับ​ตำแหน่ง​ของ​ปัญหา​จราจร​แล้ว ระยะทาง​ใน​ปัจจุบัน​จะ​ถูก​เน้น​ไว้​ด้วย​แถว​ของ​เครื่องหมาย​กากบาท​สีแดง "xxxxx" ด้วย

  • ความ​ยาว​ของ​การ​เน้น​จะ​ขึ้นอยู่​กับขอบเขต (ระยะทาง) ของ​ปัญหาจราจร
  • ทิศ​ทางการ​ขับ​ขี่​จะ​ระบุ​ไว้​ที่​ด้านข้าง​ของ​ถนน​ที่​ถูก​เน้นไว้
P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinformation Trafik på kartan-4

ปัญหา​จราจร​และ​ขอบเขต​ของปัญหา

ขนาด​ของ​พื้นที่​สำหรับ​ข้อมูลการจราจร

อัตราส่วน​ของ​แผน​ที่​จะ​กำหนด​จำนวน​ข้อมูล​การจราจร​ที่​สามารถแสดง หาก​พื้นที่​แผน​ที่​ที่​แสดง​บน​หน้าจอ​มี​ขนาด​ใหญ่​ขึ้น จะ​สามารถ​แสดง​พื้นที่​ของ​การจราจร​ที่​หยุดชะงัก​ได้​มากขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่