บริการ​ด้าน​ความปลอดภัย

บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัยโดย Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญญาณ​เตือน​แบบ​แมน​นวล​และ​อัตโนมัติ​รวมถึง​การ​โทร​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​เป็น​บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​ที่​มี​ให้สำหรับ Volvo On Call บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​ใช้​สำหรับ​สัญญาณ​เตือน​เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​หรือ​ใน​กรณีฉุกเฉิน

สัญญาณ​เตือนอัตโนมัติ

เมื่อ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ถูก​สั่ง​การ​ให้​ทำงาน เช่น เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​ใน​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​ถุง​ลม​นิรภัย​หรือ​ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทำงาน สัญญาณ​จะ​ถูก​ส่งไป​ยังศูนย์บริการ Volvo On Call โดยอัตโนมัติ สิ่ง​ต่อไปนี้​จะเกิดขึ้น:

  1. ข้อความ​จาก​รถ​จะ​ถูก​ส่งไป​ยังศูนย์บริการ Volvo On Call โดยอัตโนมัติ
  2. ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​พยายาม​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับรถ และ​พยายาม​สอบถาม​เกี่ยวกับ​ระดับ​ความ​รุนแรง​ของ​การ​ชน และ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​ความ​ช่วยเหลือหรือไม่
  3. จากนั้น ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ติดต่อ​กับ​หน่วยงาน​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น (เจ้าหน้าที่ตำรวจ​, รถพยาบาล​, การ​ลาก​รถ เป็นต้น)

ถ้า​ไม่​สามารถ​ติดต่อ​เพื่อ​สนทนา​กับ​คนขับ​ได้ ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ติดต่อ​หน่วยงาน​ที่​รับผิดชอบ​เพื่อ​ดำเนินการ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่เหมาะสม

สัญญาณ​เตือน​แบบ​แมนนวล

ติดต่อศูนย์บริการ Volvo On Call เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​สถานการณ์​ฉุกเฉิน ดูที่ ส่ง​สัญญาณ​เตือน​แบบ​แมนนวล

การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ ณ จุด​เกิดเหตุ

โทร​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​อย่างเช่น ยางรั่ว​, น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หมด หรือ​แบตเตอรี่​หมด​ไฟ ดูที่ โทร​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ ณ จุด​เกิดเหตุ

อาจ​จำเป็นต้อง​สมัคร​เป็น​สมาชิก​แยก​ต่างหาก​เพื่อ​ใช้​บริการ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ ณ จุด​เกิดเหตุ

หมายเลขฉุกเฉิน

เมื่อ​มี​การ​สั่งงาน​บริการ​สัญญาณ​เตือน ระบบ​จะ​พยายาม​ติดต่อ​กับศูนย์บริการ Volvo On Call ถ้า​ไม่​สามารถ​ติดต่อ​ได้ สาย​จะ​มี​การ​โอน​ไป​ยัง​หมายเลข​แจ้ง​เหตุ​ฉุกเฉิน​ที่​กำหนด​ไว้​สำหรับ​พื้นที่​ที่​รถ​อยู่​ในขณะนั้นใช้​กับ​บางตลาด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่