บริการ​ด้าน​ความปลอดภัย

การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ ณ จุด​เกิด​เหตุ​ที่มี Volvo On Call*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

โทร​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​อย่างเช่น ยางรั่ว​, น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หมด หรือ​แบตเตอรี่​หมดไฟ

  1. กดปุ่ม ON CALL เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาที
  2. ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​สนทนา​กับ​คนขับ​เพื่อ​ทำ​ความ​ตก​ลง​เกี่ยวกับ​มาตรการ​ช่วยเหลือ​ที่จำเป็น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่