ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2017 Late

4 ผลลัพธ์

แอพ Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​ฐานะผู้ใช้ Volvo On Call เจ้าของ​รถ​จะ​มี​สิทธิ์​ใน​การ​เข้า​ใช้​งาน​แอพ​ที่​ทำ​ให้​เขา​สามารถ​ติดต่อ​กับ​รถ​ที่​จอด​อยู่​ของ​เขา​ผ่าน​ทาง​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​ได้ตลอดเวลา

เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล* ผ่าน SMS

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ควบคุม​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ใน​รถ​ทำ​ได้​โดยใช้ SMS

เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล* ผ่าน SMS

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​ที่​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิงร่วมกับ Volvo On Call จะ​มี​ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เหมือนกัน​กับ​ภายใน​รถ​ที่​ใช้​อุปกรณ์​แบบพกพา ท่าน​สามารถ​กำหนดการ​ตั้ง​ค่าตัว​ตั้ง​เวลา​โดย​การ​ส่ง​การ​ตั้ง​ค่าที่​ต้องการ​ด้วย​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​ได้ โปรด​ดูที่ เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล

บริการ​เพื่อ​ความ​สะดวกสบายโดย Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

บริการ​เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​ผ่าน​อุปกรณ์​แบบ​พกพา เช่น การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล* ผ่าน SMS หรือ​การ​ติดต่อสื่อสาร​กับ​รถ​ผ่าน​แอพ เป็นต้น