บริการ​เพื่อ​ความสะดวกสบาย

เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล* ผ่าน SMS

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​ที่​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิงร่วมกับ Volvo On Call จะ​มี​ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เหมือนกัน​กับ​ภายใน​รถ​ที่​ใช้​อุปกรณ์​แบบพกพา ท่าน​สามารถ​กำหนดการ​ตั้ง​ค่าตัว​ตั้ง​เวลา​โดย​การ​ส่ง​การ​ตั้ง​ค่าที่​ต้องการ​ด้วย​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​ได้ โปรด​ดูที่ เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล

ความสามารถ​ใน​การ​ควบคุม​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ใน​รถ​ด้วย​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​ของ​ท่าน​ได้​หมายความ​ว่า ท่าน​สามารถ​สั่งงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ได้​อย่าง​ง่ายดาย ซึ่ง​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ได้แก่​ท่าน​อย่าง​มาก โดย​มี​ค่าใช้จ่าย​เพียง​แค่​ค่าบริการส่ง SMS เท่านั้น

ฟังก์ชัน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​มี​ค่า​เวลา​สอง​ค่า​ด้วยกัน ซึ่ง​ใน​คำอธิบาย​จะเรียกว่า T1 และ T2 ค่า​นี้​จะ​แสดง​เมื่อ​อุณหภูมิ​รถ​ขึ้น​ถึง​อุณหภูมิ​ที่ตั้ง​ไว้แล้ว เพื่อให้​เฉพาะ​ผู้​ที่​ได้รับ​อนุญาต​เท่านั้น​ที่​สามารถ​ควบคุม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ได้ ข้อความ SMS จะต้อง​มี​หมายเลข​ทะเบียนรถหมายเลข​ทะเบียน​จะต้อง​ประกอบด้วย​อักษร​ตัวพิมพ์​เล็ก​และ​ตัวพิมพ์ใหญ่ ตาม​ด้วยรหัส PIN ของระบบ Volvo On Call


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่