บริการ​ระบบนิรภัย

บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัยโดย Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Volvo On Call จะ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​ที่​มี​การ​บุก​รุก​หรือ​การ​โจรกรรม​รถ และ​สามารถ​ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกล​หาก​กุญแจ​รถ​หาย​หรือ​ลืม​ไว้​ในรถ

บริการ​ระบบ​นิรภัย​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​รถหาย ถ้า​รถ​ถูก​ขโมย​ไป จะ​สามารถ​ติดตาม​และ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​รถได้

ถ้า​มี​การ​ตัด​กำลังไฟฟ้า​ของ​รถ แบตเตอรี่​เสริมของ Volvo On Call จะ​เริ่มทำงาน

นอกจาก​บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​และ​ระบบ​นิรภัย​แล้ว บาง​ตลาด​ยัง​มี​ระบบ​นิรภัย​ขั้น​สูง​ให้บริการ​เป็น​ออปชั่น​เสริม​พิเศษ​อีกด้วย

การ​แจ้ง​การโจรกรรม (TN)

Volvo On Call จะ​ส่ง​สัญญาณ​ไป​ยังศูนย์บริการ Volvo On Call โดย​อัตโนมัติ​ใน​กรณี​ที่​มี​การ​บุก​รุก​เข้า​ไป​ใน​รถ​หรือ​การ​ขโมยรถ (ถ้า​เปิด​ใช้​งาน​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ของ​รถไว้)

ถ้า​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ของ​รถ​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ได้รับ​การ​แจ้ง​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไปช่วงหนึ่ง ถ้า​มี​การ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล การ​บริการ​จะ​หยุดลง

การ​ติดตาม​รถยนต์​ที่​ถูกขโมย (SVT)

ถ้า​พบว่า​มี​การ​ขโมย​รถ​หรือ​การ​ใช้​รถ​โดย​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​อื่นๆ เจ้าของ​รถ​รวมถึง​ตำรวจ​และศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ทำ​ความ​ตก​ลง​ว่า​ควร​ดำเนินการ​ติดตาม​รถ ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ส่ง​ข้อความ​ไป​ยัง​รถ​เพื่อ​ระบุ​ตำแหน่ง​ของรถ หลังจาก​นั้น จะ​มี​การ​ติดต่อ​กับ​เจ้าหน้าที่​ตำรวจ​หรือ​หน่วยงาน​ที่​รับผิดชอบอื่นๆ

บันทึก

กรณี​นี้​จะ​รวมถึง​ใน​กรณี​ที่​รถ​ถูก​ขโมย​ไป​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​เกี่ยวข้องด้วย

การ​ปลด​ล็อค​ประตู​จากระยะไกล (RDU)

ถ้า​คนขับ​ทำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ของ​รถ​หายไป​หรือ​ลืม​ไว้​ใน​รถ จะ​สามารถ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกล​ได้ภายใน 5 วัน​ถัดไป​โดย​การ​ช่วยเหลือ​ของศูนย์บริการ Volvo On Call หลังจาก​ที่​ได้​อนุมัติ​การ​ตรวจสอบ​ความถูกต้อง​ที่​จำเป็น​โดย​ใช้รหัส PIN แล้ว หลังจาก​นั้น ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ทำ​การ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกล​ให้​ตามข้อตกลง

รีโมต​ควบคุม​รถ​แบบอิม​โม​บิไลเซอร์

บางตลาด

การ​ตรวจสอบ​และ​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​รถ​ที่​ถูก​ขโมยไป

ถ้า​รถ​ถูก​ขโมย​ไป เจ้าของ​รถ​หรือ​ผู้​ที่​ได้รับ​มอบหมาย​จะ​ติดต่อ​กับศูนย์บริการ Volvo On Call

บันทึก

กรณี​นี้​จะ​รวมถึง​ใน​กรณี​ที่​รถ​ถูก​ขโมย​ไป​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​เกี่ยวข้องด้วย

หลังจาก​ที่​ติดต่อ​กับ​ผู้​ที่​ได้รับ​การ​มอบหมาย​แล้ว ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​สามารถ​สตาร์ต​รถได้ รถ​ที่​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​จะ​สามารถ​สตาร์ต​ได้​อีก​ครั้ง​โดย​การ​ติดต่อ​กับศูนย์บริการ Volvo On Call และ​หลังจาก​ที่​ได้​อนุมัติ​การ​ตรวจสอบ​ความถูกต้อง​ที่​จำเป็น​โดย​ใช้รหัส PIN แล้วเท่านั้น หลังจาก​นั้น ศูนย์บริการ Volvo On Call จะ​ดำเนินการ​เปิด​ใช้​งานรถ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่