บริการ​ระบบนิรภัย

ปลด​ล็อค​รถ​โดยศูนย์บริการ Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกล​โดย​อาศัย​ความ​ช่วยเหลือ​จากศูนย์บบริการ Volvo On Call ได้

เมื่อศูนย์บริการ Volvo On Call ได้​ตรวจสอบ​ความถูกต้อง​กับ​เจ้าของ​รถ​หรือ​ผู้​ได้รับ​มอบหมาย​โดย​ใช้รหัส PIN แล้ว สัญญาณ​ปลด​ล็อค​จะ​ถูก​ส่งไป​ยัง​รถ​ตามข้อตกลง

จะต้อง​เปิด​ฝา​กระโปรงหลัง/ประตู​ท้าย​เพื่อ​ปลด​ล็อคประตู กด​ปุ่ม​แบบ​สัมผัส สอง​ครั้ง หรือ​ดึง​มือจับ

บันทึก

ถ้า​ไม่​มี​การ​เปิด​ฝา​กระโปรงหลัง/ประตู​ท้าย​ภายใน​ช่วงเวลา​ที่ศูนย์บริการ Volvo On Call กำหนด​ไว้​ล่วงหน้า ฝา​กระโปรงหลัง/ประตู​ท้าย​จะ​ล็อค​อีกครั้ง

เมื่อ​เปิด​ประตู ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ของ​รถ​จะ​ถูก​กระตุ้น​ให้ทำงาน ปิด​สัญญาณ​เตือน​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ปลด​ล็อค​บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล หรือ​เสียบ​กุญ​แรี​โมต​คอนโทรล​เข้า​ไป​ใน​สวิตช์กุญแจ

บันทึก

ใน​บาง​กรณี เช่น ถ้า​รถ​จอด​อยู่​ใน​โรง​จอด​รถ อาจ​ไม่​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชัน​การ​ปลด​ล็อค​จาก​ระยะไกล​ได้​เนื่องจาก​การ​รับ​สัญญาณ​ไม่ดี


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่