หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เปลี่ยน​ไฟ​เลี้ยว​ด้านหลัง​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ภายใน​บริเวณ​ที่​เก็บ​สัมภาระ​ท้ายรถ

เรือน​หลอดไฟด้านหลัง

          
          

หลอดไฟ​เลี้ยว​ใน​แผง​ไฟ​ท้าย​สามารถ​เปลี่ยน​ได้​จาก​ภายใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

เปิดแผง

ถอด​ฉนวน​โดย​ดึง​ออกตรงๆ

ถอด​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​โดย​การ​หมุน​ที่​จับ​ทวน​เข็มนาฬิกา

ถอด​หลอดไฟ​โดย​ดึง​ออกตรงๆ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่