ห้อง​เก็บสัมภาระ

แผง​ปิดสัมภาระ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ดึง​แผง​ปิด​สัมภาระ​ไว้​บน​สัมภาระ และ​เกี่ยว​ไว้​กับ​ช่อง​ที่​เสา​ด้านหลัง​ของ​ห้อง​เก็บสัมภาระ

สำคัญ

ตะแกรง​ป้องกัน​จะ​ไม่​สามารถ​พับ​ขึ้น​หรือ​ลง​ได้​เมื่อ​ติดตั้ง​ฝา​ปิดสัมภาระ

การ​ใส่​แผง​ปิดสัมภาระ

เลื่อน​ส่วน​ปลาย​หนึ่ง​ของ​แผง​ปิด​เข้า​ใน​ช่อง​บน​แผงข้าง

เลื่อน​อีก​ชิ้น​ปลาย​หนึ่ง​เข้า​ไป​ใน​ช่อง​ที่ตรงกัน

กด​ทั้ง​สอง​ด้าน​เข้าใน ควร​จะ​ได้​ยินเสียง "คลิก​" และ​เครื่องหมาย​สี​แดง​ควร​จะหายไป

ตรวจสอบ​ว่า​ส่วน​ปลาย​ทั้ง​สอง​เข้าล็อก

การ​ถอด​แผง​ปิดสัมภาระ

ดัน​ปุ่ม​ของ​ส่วน​ปลาย​หนึ่ง​ข้าง​ใน แล้ว​ดึงออก

ทำ​มุม​ฝาขึ้น/ออก​ด้วย​ความ​ระมัดระวัง แล้ว​ชิ้น​ปลาย​อีก​ชิ้น​หนึ่ง​จะ​หลุด​ออก​เอง​โดยอัตโนมัติ

ลด​แผ่น​ซี​ลด้าน​หลัง​ของ​แผง​ปิดสัมภาระ

ใน​ตำแหน่ง​ม้วน​เข้า แผ่น​ซีลห​ลัง​ของ​แผง​ปิด​สัมภาระ​จะ​ยื่น​ออกมา​ตาม​ขวาง​เข้า​ไป​ทาง​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​เมื่อติดตั้ง

ค่อยๆ ดึง​แผ่น​ซีล​ไป​ด้านหลัง ให้​เป็น​อิสระ​จาก​ปลอก​รอง แล้ว​ลด​ระดับลง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่