ห้อง​เก็บสัมภาระ

ตา​ข่ายนิรภัย*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตะแกรง​ป้องกัน​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​สัมภาระ​ถูก​เหวี่ยง​ไป​ใน​ห้อง​โดยสาร​ด้านหน้า​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อย่างรุนแรง

ช่อง​ใส่​สัมภาระ​ต่างๆ ตลับ​ตา​ข่ายนิรภัย

ช่อง​ใส่​สัมภาระ​ต่างๆ ตลับ​ตา​ข่ายนิรภัย

ตา​ข่าย​นิรภัย​แบบ​หมุน​ที่​มี​ตลับ​สอง​อันมี​ช่อง​ใส่​สัมภาระ​อยู่​ใต้​ฝา​ปิด​พื้น​ห้อง​เก็บสัมภาระ

การ​ยึด​ตลับ​ตาข่าย

ตา​ข่าย​นิรภัย​แบบ​หมุน​ที่​มี​ตลับ​สอง​อันมี​ช่อง​ใส่​สัมภาระ​อยู่​ใต้​ฝา​ปิด​พื้น​ห้อง​เก็บสัมภาระ

ตลับ​ตา​ข่าย​นิรภัย​สอง​ส่วน​จะ​ถูก​ยึด​ไว้​บน​ด้านหลัง​พนัก​พิงหลัง ตลับ​ที่​แคบ​ที่สุด​จะ​ถูก​ยึด​ไว้​บนด้านซ้าย (มอง​จาก​ประตูท้าย)

พับ​พนัก​พิง​หลัง​ของ​เบาะ​นั่ง​หลัง​ไป​ข้างหน้า โปรดดู ที่นั่ง​, ด้านหลัง

ปรับ​แนว​ราง​ยึด​ตลับ​ที่​ด้านหน้า​ห่วง​ยึด​ของ​พนัก​พิงหลัง

เลื่อน​ตลับ​เข้า​ไป​ใน​ห่วงยึด

พับ​ไป​ข้าง​หลัง แล้วล็​อก​พนัก​พิงหลัง

  • การ​ถอด​ตลับ​จะ​ทำ​ใน​ลำดับกลับกัน

การ​ใช้​ตา​ข่ายนิรภัย

ดึง​ตา​ข่าย​ขึ้น​จาก​ตลับ ตา​ข่าย​จะ​ล็อค​ด้วย​ตัวเอง​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​ประมาณ​หนึ่ง​นาที ถ้า​ยก​พนัก​พิง​หลัง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลังขึ้น

ดึง​ส่วน​ด้านขวา​ของ​ตา​ข่าย​ขึ้น​โดย​ใช้​สายรัด

แทรก​ก้าน​เข้า​ไป​ใน​ที่​ยึด​ทาง​ด้านขวา และ​ดัน​ไป​ข้างหน้า ก้าน​จะล็​อก​เข้า และ​จะ​ได้​ยิน​เสียงคลิก

ดึง​ส่วน​เทเลสโค​ปของ​ก้าน​ออก และ​กด​ให้​ได้​ยิน​เสียง​คลิก​บน​อีก​ด้านหนึ่ง

ดึง​ตา​ข่าย​นิรภัย​ด้านซ้าย​และ​ยึด​เข้า​ในก้าน

  • การ​ยก​เบาะ​ขึ้น​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ลำดับกลับกัน

ตา​ข่าย​นิรภัย​ยัง​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ขณะที่​พนัก​พิง​หลัง​ของ​เบาะ​นั่ง​หลัง​ถูก​พับ​ไปข้างหน้า

การ​ถอด​ตลับ​ตาข่าย

ม้วน​ตา​ข่าย​นิรภัย​เข้า​ไป​ใน​ตลับ​ตาม​ขั้นตอน​ในส่วน "การ​ใช้​ตา​ข่ายนิรภัย​" แต่​ให้​ทำ​ใน​ลำดับกลับกัน

พับ​พนัก​พิง​หลัง​ทั้ง​อัน​ไปข้างหน้า

เลื่อน​ตลับ​ออก​จนกระทั่ง​หลุด​จาก​รางยึด

เก็บ​ตลับ​ใน​ช่อง​เก็บ​ใต้​ฝา​ปิด​พื้น​ห้อง​เก็บสัมภาระ

คำเตือน

ต้อง​ยึด​สิ่งของ​ต่างๆ ใน​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​ให้​แน่น รวมทั้ง​ใช้​ตา​ข่าย​นิรภัย​ที่​ติดตั้ง​อย่างถูกต้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่