ห้อง​เก็บสัมภาระ

ตะแกรงนิรภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตะแกรง​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​สัมภาระ​หรือ​สัตว์​เลี้ยง​ถูก​เหวี่ยง​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อย่างรุนแรง

การ​พับขึ้น

จับ​ด้านล่าง​ของ​ตะแกรง​นิรภัย​และ​ดึง​ไปด้านหลัง/ดึงขึ้น

สำคัญ

ตะแกรง​ป้องกัน​จะ​ไม่​สามารถ​พับ​ขึ้น​หรือ​ลง​ได้​เมื่อ​ติดตั้ง​ฝา​ปิด​ที่​เก็บสัมภาระ

การติดตั้ง/การถอด

ตามปกติ ตะแกรง​นิรภัย​จะ​ติดตั้ง​อย่าง​ถาวร​ใน​รถ เนื่องจาก​สามารถ​พับ​เก็บ​บน​หลังคา​ได้​สะดวก​และ​ไม่​เกะกะ​เมื่อ​ต้อง​ใช้​พื้นที่​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ยาว​กว่าปกติ อย่างไร​ก็​ตาม การ​ถอด​ตะแกรง​นิรภัย​และ​เอา​ออก​จาก​รถ​ทำ​ได้​ไม่ยาก

เพื่อ​ความ​ปลอดภัย จะต้อง​ติดตั้ง​และ​ยึด​ตา​ข่าย​นิรภัย​อย่าง​ถูกต้อง​เสมอ​เมื่อ​นำมา​ติดตั้งใหม่

พนัก​พิง​หลัง​จะต้อง​พับ​ลง​ก่อน​เพื่อให้​สามารถ​ติดตั้ง​ตะแกรง​นิรภัย​ได้ โปรดดู ที่นั่ง​, ด้านหลัง

บันทึก

การ​ติดตั้ง​และ​ถอด​ตะแกรง​ป้องกัน​ทำ​ได้​ง่าย​ที่สุด​โดย​บุคคล​สอง​คน​ทาง​ประตูด้านหลัง

ใน​ระหว่าง​ที่​กำลัง​ติดตั้ง มือ​จับ​ควร​อยู่​ทาง​ด้านหน้า​ของ​ตะแกรง โปรดดู ภาพประกอบ

จัด​วางมือ​จับ​ใน​ตำแหน่ง​ติดตั้ง โปรด​ดูภาพประกอบ กด​มือ​จับ​เบาๆ เพื่อให้​สามารถ​หมุน​มือ​จับ​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ได้ ดูลูกศร

กด​แกน​เข้า​ไป​ทาง​ตะแกรง และ​ปรับ​แนว​ตะแกรง​ใน​จุด​ยึดหลังคา

หมุน​มือจับ 90° กด​อย่าง​นุ่มนวล​ตามภาพประกอบ (1) หากจำเป็น ยึด​ตะแกรง​โดย​ทำ​มุม​มือจับ 90°

  • การ​ถอด​ตะแกรง​นิรภัย​จะ​ทำ​ใน​ลำดับกลับกัน

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่