ศึกษาคู่มือของคุณ

XC70
2015 Late

6 ผลลัพธ์

ดูภาพประกอบ สำหรับ​ตำแหน่งเซ็นเซอร์) โปรด​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ใน​กรณี​ที่​มี​ข้อบกพร่อง​หรือ​หาก​ต้อง​ซ่อมแซม​เซ็นเซอร์​เลเซอร์ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง การ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ในขณะ​ใช้​งาน​เซ็นเซอร์​เลเซอร์​เป็น​สิ่ง​ที่​จำเป็น​อย่างยิ่ง

City Safety™ อาจ​มี​สัญลักษณ์​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​สัญลักษณ์​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม และ​อาจ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้นด้วย ท่าน​สามารถ​รับทราบ​ข้อความ​ได้​ด้วย​กด​สั้นๆ บนปุ่ม OK บน​ก้าน​ควบคุม​ไฟเลี้ยว