ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ* - การ​จัดการความเร็ว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC – Adaptive Cruise Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ที่​คงที่​ร่วมกับ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​เลือก​ไว้​ล่วงหน้า​จาก​รถ​คันหน้า

ใน​การ​เปิด​ใช้งาน ACC:

  • กดปุ่ม บนพวงมาลัย - สัญลักษณ์​สี​ขาว​ที่​คล้ายคลึง​กัน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม (8) ซึ่ง​เป็น​การ​ระบุ​ว่า ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​อยู่ในโหมดส​แตนด์บาย

ใน​การสั่งงาน ACC:

  • ที่​ความเร็ว​ที่​ต้องการ ให้​กดปุ่ม หรือ บนพวงมาลัย
> ความเร็ว​ใน​ปัจจุบัน​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ใน​หน่วยความจำ แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดงสัญลักษณ์ "แว่นขยาย" (6) ล้อมรอบ​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​เป็น​เวลา​หนึ่ง​ถึง​สอง​วินาที และ​เครื่องหมาย​จะ​เปลี่ยน​จาก​สี​ขาว​เป็น​สีเขียว

เมื่อ​สัญลักษณ์​เปลี่ยน​จาก​สี​ขาว​เป็น​สี​เขียว แสดงว่า ACC กำลัง​ทำงาน และ​จะ​รักษา​ความเร็ว​รถ​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่​บันทึกไว้

ACC จะควบคุมระยะห่างจาก​รถ​คัน​หน้า​เฉพาะ​เมื่อ​มี​สัญลักษณ์​แสดง​รูป​รถ​อีก​คัน​หนึ่งเท่านั้น

ในขณะ​เดียวกับ​ที่​มี​การ​ทำ​เครื่องหมาย​รอบ​เวลา​ของความเร็ว:

  • ความเร็ว​ที่​สูง​กว่า​พร้อม​ด้วย​เครื่องหมาย​สี​เขียว​คือ​ความเร็ว​ที่ตั้ง​โปรแกรม​ไว้ล่วงหน้า
  • ความเร็ว​ที่​ต่ำ​กว่า​คือ​ความเร็ว​ของ​รถ​คันหน้า

การ​เปลี่ยน​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้

ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​สามารถ​เปลี่ยน​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม หรือ เป็น​เวลา​สั้นๆ หรือ​กดค้างไว้

ใน​การปรับ +/- 5 กม./ชม.:

  • ใช้​การ​กด​เป็น​เวลาสั้นๆ: การ​กด​แต่​ละ​ครั้ง​จะ​เป็นการ +/- 5 กม./ชม.

ใน​การปรับ +/- 1 กม./ชม.:

  • กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​และ​ปล่อย​ปุ่ม​เมื่อ​เครื่องหมาย​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวมอยู่​ข้าง​ความเร็ว​ที่ต้องการ

ค่า​เมื่อ​ทำ​การ​กด​ครั้ง​สุดท้าย​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ในหน่วยความจำ

ถ้า​มี​การ​เพิ่ม​ความเร็ว​รถ​โดย​การ​เหยียบ​คันเร่ง​ก่อนที่​จะ​กดปุ่ม / ความเร็ว​ของ​รถยนต์​ในขณะ​ที่​กด​ปุ่ม​จะ​ถูก​บันทึกไว้

การ​เพิ่ม​ความเร็ว​ชั่วคราว​ด้วย​การ​เหยียบ​คันเร่ง เช่น ในขณะ​ที่​ขับ​แซง​รถ​คัน​อื่น จะ​ไม่​มี​ผล​ต่อ​การ​ตั้ง​ค่า รถ​จะ​กลับไป​ใช้​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​ล่าสุด​หลังจาก​ถอนคันเร่ง

บันทึก

ถ้า​มี​การ​กด​ปุ่ม​ใดๆ ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​สอง​ถึง​สาม​นาที ระบบ​จะ​ถูก​ระงับ​ไว้​และ​การ​ทำงาน​จะ​ถูก​ยกเลิกไป ใน​การ​สั่งงาน​ระบบ​อีก​ครั้ง ต้อง​หยุด​รถ​และ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ใหม่

ใน​บาง​สถานการณ์ จะ​ไม่​สามารถ​สั่ง​ให้​ระบบ​ทำงาน​อีก​ครั้ง​ได้ ซึ่ง​ใน​กรณีนี้ แผง​หน้าปัด​แบบรวม จะแสดง Adaptive cruise control unavailable ขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่