ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ* - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC – Adaptive Cruise Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ที่​คงที่​ร่วมกับ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​เลือก​ไว้​ล่วงหน้า​จาก​รถ​คันหน้า

ใน​บางครั้ง​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​อาจจะ​แสดง​สัญลักษณ์และ/หรือข้อความ นี่​คือ​ตัวอย่าง​สอง​สามตัวอย่าง - ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้ไว้:

สัญลักษณ์

ข้อความ

ความหมาย

สัญลักษณ์​เป็น​สีเขียว

ความเร็ว​รถ​ได้รับ​การ​รักษา​ไว้​ที่​ระดับ​ที่​บันทึกไว้

สัญลักษณ์​เป็น​สีขาว

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย

มี​การ​เลือก​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​แบบ​มาตรฐาน​ใน​แบบ​แมนนวล

Set ESC to Normal to enable Cruise

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​จะ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้ จนกว่าระบบเสถียรภาพ (ESC) จะ​ได้รับ​การ​ตั้ง​ค่า​ให้​อยู่​ใน​โหมดปกติ

Adaptive cruise control cancelled

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​ถูก​ยกเลิก คนขับ​ต้อง​ควบคุม​ความเร็ว​ด้วยตนเอง

Adaptive cruise control unavailable

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​ไม่​สามารถ​ใช้​งานได้

ซึ่ง​อาจเนื่องมาจาก:

  • อุณหภูมิ​เบรกสูง
  • เซ็นเซอร์​เรดาร์​ถูก​กีด​ขวาง เช่น โดย​หิมะ​ที่​เปียก​หรือฝน

Radar blocked See manual

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานชั่วคราว

  • เซ็นเซอร์​เรดาร์​ถูก​ปิด​กั้น​และ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​รถ​คัน​อื่น​ได้ เช่น ใน​กรณี​ที่​ฝน​ตก​หนัก​หรือ​มี​โคลน​สะสม​อยู่​หน้า​เซ็นเซอร์เรดาร์

ซึ่ง​คนขับ​สามารถ​เลือก​ที่จะ เปลี่ยนเป็นระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC) แบบ​ธรรมดา​ได้ ข้อความ​จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตัวเลือก​ที่เหมาะสม

อ่านเกี่ยวกับ ข้อจำกัด​ของ​เซ็นเซอร์เรดาร์

Adaptive cruise control Service required

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

  • ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Press brake to hold vehicle + สัญญาณ​เตือนเสียง

(เฉพาะ​กับ​การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจรหนาแน่น)

รถ​หยุด​นิ่ง​อยู่​กับ​ที่​และ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​จะ​ปล่อย​เบรก​เท้า​เพื่อให้​เบรก​จอด​รถ​ทำงาน​แทน​และ​หยุด​รถ​ไว้ แต่​ถ้า​มี​ความ​ผิดปกติ​ของ​เบรก​จอด​รถ รถ​จะ​เริ่ม​เลื่อน​ไหล​ใน​อีก​ไม่นาน

  • คนขับ​จะต้อง​ทำ​การ​เบรก​ด้วยตนเอง ข้อความ​จะ​ยังคง​แสดง​อยู่​และ​เสียง​เตือน​จะ​ดัง​จนกว่า​คนขับ​เหยียบ​เบรก​เท้า หรือ​เหยียบ​แป้นคันเร่ง

Below 30 km/h Lead vehicle required

(เฉพาะ​กับ​การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจรหนาแน่น)

แสดง​ขึ้น​เมื่อ​พยายาม​สั่งงาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ที่​ความเร็ว​ต่ำกว่า 30 กม./ชม. โดย​ไม่​มี​รถ​อยู่​ด้านหน้า​ภายใน​ระยะห่าง​ที่​ระบบ​สามารถ​ทำงานได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่