ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ* - ตั้ง​รอบเวลา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC – Adaptive Cruise Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ที่​คงที่​ร่วมกับ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​เลือก​ไว้​ล่วงหน้า​จาก​รถ​คันหน้า

ท่าน​สามารถ​เลือก​ระยะห่าง​ตาม​เวลา​จาก​รถ​คัน​หน้า​ได้​แตกต่าง​กัน​ห้า​ช่วง และ​จะ​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​เป็น​เส้นแนวนอน 1-5 เส้น โดย​เมื่อ​จำนวน​เส้น​ยิ่ง​มาก​ขึ้น ระยะห่าง​ตาม​เวลา​ก็​จะ​ยิ่ง​มากขึ้น เส้น​หนึ่ง​เส้น​จะ​เท่ากับ​ห่าง​จาก​รถ​คันหน้า ประมาณ 1 วินาที5 เส้น จะเท่ากับ ประมาณ 3 วินาที

ใน​การ​ตั้งค่า/เปลี่ยนช่วงเวลา:

  • การ​เพิ่ม​หรือ​การ​ลด​โดย​ใช้​ปุ่ม​บนพวงมาลัย /

ที่​ความเร็ว​ต่ำ เมื่อ​ระยะ​สั้น ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​จะ​เพิ่ม​ช่วงเวลาเล็กน้อย

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​จะ​ยอม​ให้​ช่วงเวลา​แตกต่าง​กัน​อย่าง​เห็น​ได้​ชัด​ใน​บาง​สถานการณ์ เพื่อ​ยอม​ให้​รถ​วิ่ง​ตาม​รถ​คัน​หน้า​ได้​อย่าง​ราบรื่น​และ​อย่างสบาย

โปรด​สังเกต​ว่า หาก​เกิด​ปัญหา​การจราจร​เกิดขึ้น​อย่าง​ฉับพลัน ช่วงเวลา​สั้นๆ จะ​ทำ​ให้​คนขับ​มี​เวลา​ตอบสนอง​และ​ตัดสินใจ​เพียง​ครู่​เดียวเท่านั้น

สัญลักษณ์​เดียวกัน​นี้​จะ​แสดง​ขึ้น​ด้วยเมื่อ Distance Warning ทำงาน

บันทึก

ใช้​เฉพาะ​ช่วงเวลา​ที่​กฎ​ข้อบังคับ​ของ​แต่​ละ​ประเทศ​กำหนด​ไว้เท่านั้น

ถ้า​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ไม่​ตอบสนอง​เมื่อ​สั่งงาน อาจ​เนื่องจาก​ระยะทาง​จาก​รถ​คัน​หน้า​กำลัง​ยับยั้ง​ไม่ให้​มี​การ​เพิ่ม​ความเร็วรถ

ยิ่ง​ความเร็ว​สูง​เท่าใด ระยะทาง​ที่​คำนวณ​ได้​ใน​หน่วย​เมตร​สำหรับ​ช่วงเวลา​หนึ่ง​ก็​จะ​ยิ่ง​มาก​ขึ้นเท่านั้น

อ่าน​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับวิธีควบคุมความเร็ว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่