การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถพ่วง

ความสามารถ​ใน​การ​พ่วง​ลาก​และ​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความสามารถ​ใน​การ​ลาก​พ่วง​และ​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​หัว​ลาก​พ่วง​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถ​พ่วง​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​รถ​พ่วง​ที่​มีเบรก

บันทึก

แนะนำ​ให้​ใช้​ตัว​ยึด​กัน​โคลง​บน​หู​ยึด​พ่วง​ลาก​สำหรับ​รถ​พ่วง​ที่​หนักกว่า 1800 กก.

V70

เครื่องยนต์

รหัสเครื่องยนต์รหัสเครื่องยนต์​, หมายเลข​ส่วนประกอบ และ​หมายเลข​ประจำ​เครื่อง​สามารถ​ดู​ได้​ที่​เครื่องยนต์ โปรด​ดูที่ ชื่อแบบ

กระปุกเกียร์

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

1200

50

T4

B4164T

ธรรมดา MMT6

1600

75

T4

B4164T

อัตโนมัติ MPS6

1600

75

T4F

B4164T2

ธรรมดา MMT6

1600

75

T4F

B4164T2

อัตโนมัติ MPS6

1600

75

T5

B4204T11

อัตโนมัติ TG-81SC

1800

90

T6 AWD

B6304T4

อัตโนมัติ TF-80SC

2000

90

D2

D4162T

ธรรมดา MMT6

1300

75

D2

D4162T

อัตโนมัติ MPS6

1300

75

D3

D5204T7

ธรรมดา M66

1600

75

D3

D5204T7

อัตโนมัติ TF-80SD

1600

75

D4

D5204T3

ธรรมดา M66

1600

75

D4

D5204T3

อัตโนมัติ, TF-80SCแบบ​ไม่มี Start/Stop / TF-80SDแบบมี Start/Stop

1600

75

D4

D4204T5

ธรรมดา M66

1800

90

D4

D4204T5

อัตโนมัติ TG-81SC

1800

90

D4 AWD

D5244T12

อัตโนมัติ TF-80SC

2000

90

D4 AWD

D5244T17

อัตโนมัติ TF-80SC

2000

90

D5

D5244T11

ธรรมดา M66

1800

90

D5

D5244T15

อัตโนมัติ TF-80SC

2000

90

D5 AWD

D5244T15

อัตโนมัติ TF-80SC

2000

90

XC70

เครื่องยนต์

รหัสเครื่องยนต์รหัสเครื่องยนต์​, หมายเลข​ส่วนประกอบ และ​หมายเลข​ประจำ​เครื่อง​สามารถ​ดู​ได้​ที่​เครื่องยนต์ โปรด​ดูที่ ชื่อแบบ

กระปุกเกียร์

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

1200

50

3.2 AWD

B6324S5

อัตโนมัติ TF-80SC

1800

90

T5

B4204T11

อัตโนมัติ TG-81SC

1800

90

T6 AWD

B6304T4

อัตโนมัติ TF-80SC

2000

90

D4

D5204T3

ธรรมดา M66

1600

75

D4

D5204T3

อัตโนมัติ, TF-80SCแบบ​ไม่มี Start/Stop / TF-80SDแบบมี Start/Stop

1600

75

D4

D4204T5

ธรรมดา M66

1800

90

D4

D4204T5

อัตโนมัติ TG-81SC

1800

90

D4 AWD

D5244T12

ธรรมดา M66

2100

90

D4 AWD

D5244T12

อัตโนมัติ TF-80SC

2100

90

D4 AWD

D5244T17

ธรรมดา M66

2100

90

D4 AWD

D5244T17

อัตโนมัติ TF-80SC

2100

90

D5 AWD

D5244T11

ธรรมดา M66

2100

90

D5 AWD

D5244T15

อัตโนมัติ TF-80SC

2100

90

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​รถ​พ่วง​ที่​ไม่​มีเบรก

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่​ไม่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

750

50


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่