ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​แบบ​สองระดับ* - การ​ลดระดับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เบาะ​นั่ง​เสริม​แบบ​ติดตั้ง​ในตัว ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะ​สามารถ​พับ​ลง​จาก​ระดับบน​และ​ระดับ​ล่าง​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ต่ำสุด​ใน​เบาะ​รอง​นั่งได้ อย่างไร​ก็​ตาม จะ​ไม่​สามารถ​ปรับ​เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​จาก​ขั้นตอน​พับ​ขึ้น​ไป​ยัง​ขั้นตอน​พับ​ลงได้

ดึง​ด้าม​จับ​ไป​ข้างหน้า​เพื่อ​ปล่อย​เบาะนั่ง

กด​ลง​ด้วย​มือ​ของ​ท่าน​ที่​ตรง​กลาง​เบาะ​เพื่อล็​อกเบาะ

สำคัญ

ตรวจดู​ว่า ไม่​มี​ของ​หลุดลอย (เช่น ของเล่น​) วาง​อยู่​ใน​พื้นที่​ว่าง​ด้านหลัง​ใต้​เบาะ​นั่ง​ก่อนที่​จะ​ลด​ระดับ​เบาะ​นั่งลง

บันทึก

เมื่อ​พับ​พนัก​พิง​หลัง​ที่​ด้านหลัง จะต้อง​ลด​ระดับ​ของ​ที่​นั่ง​เสริม​ลงก่อน

คำเตือน

ถ้า​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​สำหรับ​ที่​นั่ง​เสริม​แบบ​สอง​ส่วน ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ เด็ก​อาจ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

คำเตือน

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ว่า การ​ซ่อมแซม​หรือ​การ​เปลี่ยน​ควร​กระทำ​โดย​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้งเท่านั้น ห้าม​ทำ​การ​ดัดแปลง​หรือ​การ​ต่อ​เติม​เบาะ​รอง​นั่ง​ไม่​ว่า​จะ​ในทาง​ใด​ก็ตาม ถ้า​เบาะ​รอง​นั่ง​แบบ​ติดตั้ง​ใน​ตัว​ได้รับ​แรง​กระแทก​อย่าง​แรง ตัวอย่างเช่น ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน ต้อง​เปลี่ยน​เบาะ​รอง​นั่ง​ทั้งชุด ถึงแม้​จะ​ดู​เหมือนว่า​เบาะ​รอง​นั่ง​ไม่​เสียหาย แต่​ความสามารถ​ใน​การ​ป้องกัน​อาจ​ไม่เหมือนเดิม ต้อง​เปลี่ยน​เบาะ​รอง​นั่ง​ด้วย​เช่นกัน ถ้า​สึก​หรอมาก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่