ศึกษาคู่มือของคุณ

XC70
2015 Late

3 ผลลัพธ์

โหมดปลอดภัย ท่าน​จะ​สามารถ​ลอง​สตาร์ต​รถ​ได้​ถ้า​ทุก​อย่าง​ดู​เหมือน​เป็น​ปกติ​และ​ได้​ตรวจเช็ค​การ​รั่ว​ของ​น้ำมัน​เชื้อเพลิงแล้ว