ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ซ่อม​รอย​รั่ว​ฉุกเฉิน ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน (TMK - Temporary Mobility Kit) ใช้​ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และปรับความ​ดัน​ลมยาง

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน ประกอบด้วย​เครื่อง​อัด​อากาศ​และ​ขวด​สารซีล การ​อุด​รอย​รั่ว​นี้​จะ​เป็น​การ​ซ่อม​ชั่วคราวเท่านั้น ภาชนะ​บรรจุ​สาร​ซีล​จะต้อง​เปลี่ยน​ก่อน​วัน​หมดอายุ​และ​หลัง​การ​ใช้งาน สาร​ซีล​จะ​สามารถ​ซีล​รู​รั่ว​ของ​ยาง​ใน​ดอก​ยาง​ได้​อย่าง​มีประสิทธิภาพ

บันทึก

ชุด​อุปกรณ์​ซ่อม​รู​รั่ว​แบบ​ฉุกเฉิน​ออกแบบ​มา​ให้​ใช้​สำหรับ​ซี​ลยาง​ที่​มี​รู​รั่ว​ใน​ดอก​ยางเท่านั้น

ชุด​อุด​ผนึก​ยาง​รั่ว​แบบ​ฉุกเฉิน​จะ​มี​ความสามารถ​จำกัด​ใน​การ​ปะ​ยาง​ที่​มี​รอย​รั่ว​ตรง​ด้านข้าง​ของ​ยางล้อ ห้าม​ปะ​ยาง​ด้วย​ชุด​อุด​ผนึก​ยาง​รั่ว​แบบ​ฉุกเฉิน​หาก​ยาง​มี​รอย​แตก​ขนาด​ใหญ่ รอย​แยก​หรือ​ความ​เสียหาย​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึงกัน ต่อ​เครื่อง​อัด​อากาศ​เข้ากับช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ของ​รถยนต์ โดย​เลือกใช้​ช่อง​ที่​อยู่​ใกล้​กับ​ยาง​ที่​รั่ว​มากที่สุด

สำคัญ

ถ้า​มี​การ​ต่อ​ชุด​สูบ​ลม​เข้ากับ ช่องเสียบ 12 V ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​จาก​สอง​ตัว​ใน​ช่อง​คอนโซล ห้าม​ต่อ​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​อื่นๆ เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​ที่เหลือ

บันทึก

ชุด​สูบ​ลม​สำหรับ​การ​ซ่อม​รูเจาะ​แบบ​ฉุกเฉิน​ได้รับ​การ​ทดสอบ​และ​รับรอง​แล้ว​จาก​วอลโว่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่