การล็อก/การปลดล็อก

ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ประตู​ท้าย​ของ​รถ​สามารถ​เปิด​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​บน​แผงไฟ​, แผ่น​กด​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ภายนอก​รถ หรือ​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล การ​ปิด​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​ปิด​ที่​ด้านล่าง​ของ​ประตูท้าย

ปุ่มปิด

ปุ่มปิด

บันทึก

สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​อยู่​เสมอ​คือ​ความ​สูง​ของ​หลังคา​ในขณะ​สั่ง​การ​ทำงาน​ของ​ประตูท้าย ห้าม​ใช้​ประตู​ท้าย​ปรับ​ด้วย​ไฟฟ้า​เมื่อ​หลังคา​ต่ำ โปรด​ดู​ใน​ส่วนหัวข้อ "ขัดจังหวะ​การเปิด/การ​ปิด​ของ​ประตูท้าย"

บันทึก

 • ถ้า​ระบบ​ทำงาน​อย่าง​ต่อเนื่อง​เป็น​เวลานาน ให้​ปิด​การ​ทำงาน​ลง​เพื่อ​ไม่ให้​ระบบ​ทำงาน​หนักเกินไป ท่าน​จะ​ใช้​งาน​ระบบ​นี้​ได้​อีก​ครั้งใน 2 นาที โดยประมาณ
 • ถ้า​แบตเตอรี่​คาย​ประจุ​หรือ​ถูก​ปลด​การ​เชื่อมต่อ ท่าน​จะต้อง​เปิด​และ​ปิด​ประตู​ท้าย​อีก​ครั้ง​เพื่อให้​ระบบ​เริ่ม​การ​ทำงานใหม่

ตำแหน่ง​เปิด​สูงสุด​ที่ตั้ง​โปรแกรมได้

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรม​ตำแหน่ง​เปิด​สูงสุด​ให้กับ​ประตู​ท้ายได้ ซึ่ง​จะ​เป็น​การ​ตั้ง​ค่าที่​เหมาะสม​สำหรับ​บาง​สถานการณ์ เช่น โรงรถ​ที่​มี​หลังคาต่ำ โปรด​ปฏิบัติดังนี้:

 • เปิด​ประตู​ท้าย​ด้วย​มือ เปิด​ค้าง​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ต้องการ​และ​กด​ปุ่ม​บน​ประตู​ท้าย​ค้าง​ไว้​หนึ่งครั้ง (นาน​อย่างน้อย 3 วินาที) จากนั้น​ปล่อย​ประตู​ท้าย การ​ตั้ง​โปรแกรม​เสร็จ​สมบูรณ์​แล้ว​ในขณะนี้
 • ใน​การ​ลบ​การ​ตั้งโปรแกรม - ให้​เลื่อน​ประตู​ท้าย​ใน​แบบ​แมน​นวล​ไป​ที่​ตำแหน่ง​สูงขึ้น และ​กด​ปุ่ม​บน​ประตู​ท้าย​ค้างไว้ (อย่างน้อย 3 วินาที) จากนั้น​ให้​ปล่อย​ประตู​ท้าย การ​ตั้ง​โปรแกรม​จะ​เสร็จ​สมบูรณ์แล้ว

การ​ป้องกัน​การติด

หาก​มี​บาง​สิ่ง​บางอย่าง​ที่​มี​แรง​ต้าน​พอที่จะ​กั้น​ไม่ให้​ประตู​ท้าย​เปิด​หรือ​ปิด การ​ป้องกัน​การ​ติด​จะ​ถูก​เปิด​ใช้งาน

 • ใน​ระหว่าง​การ​เปิด​ประตู​ท้าย​แบบ​ปรับ​ด้วย​ไฟฟ้า การ​ทำงาน​ถูก​ปิด​และ​ประตู​ท้าย​จะ​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน
 • ในขณะ​ที่​ปิด ประตู​ท้าย​จะ​หยุด​และ​เคลื่อน​ออก​จาก​สิ่ง​กีด​ขวาง​สอง​สามเซ็นติเมตร

คำเตือน

สังเกต​ความ​เสี่ยง​ใน​การ​หนีบ​เมื่อเปิด/ปิด ก่อนที่​จะ​เริ่ม​การเปิด/ปิด ให้​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ใคร​อยู่​ใกล้​กับ​ประตู​ท้าย เนื่องจาก​การ​หนีบ​อาจ​ทำ​ให้​เกิดผล​สืบเนื่อง​ที่​ร้ายแรงได้

ใช้​งาน​ประตู​ท้าย​อย่าง​ระมัดระวังเสมอ

การ​เปิด​ประตูท้าย

ประตู​ท้าย​สามารถ​เปิด​ได้​สามวิธี (สอง​วิธี​จะต้อง​ใช้​ปุ่มนี้):

 • การ​กด​ยาว​บน​ปุ่ม​ใน​แผง​ไฟ​สองสว่าง - กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​จนกว่า​ประตู​ท้าย​จะ​เริ่ม​เปิดขึ้น
 • การ​กด​ยาว​บน​ปุ่ม​บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​จนกว่า​ประตู​ท้าย​จะ​เริ่ม​เปิดขึ้น
 • กด​ลง​เบาๆ ที่​แผ่น​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ด้านนอก

การ​ปิด​ประตูท้าย

ปิด​โดย​ใช้​ปุ่ม​ปิด​บน​ประตู​ท้าย​หรือ​ปิด​ด้วยมือ

 • กดปุ่ม - ประตู​ท้าย​จะ​ปิด​โดยอัตโนมัติ

หยุด​การเปิด/ปิด​ประตูท้าย

สามารถ​ทำ​ได้​สี่วิธี (สาม​วิธี​จะต้อง​ใช้​ปุ่มนี้):

 • กด​ปุ่ม​แผง​สวิตช์​ไฟ​ส่องสว่าง
 • กด​ปุ่ม​บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล
 • กด​ปุ่ม​บน​ประตูท้าย
 • กด​แผง​ความ​ดัน​เคลือบ​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ด้านนอก

- การ​เคลื่อนที่​ของ​ประตู​ท้าย​จะ​ถูก​ขัดจังหวะ​และ​หยุดลง

การ​เปิด​ประตู​ท้าย​ด้วยตัวเอง

ระบบ​จะ​หยุด​ทำงาน​หาก​มี​การ​ขัดจังหวะ​การเปิด/การ​ปิด​ดังที่​กล่าวถึง​ใน​ส่วน​ก่อนหน้า

 • จากนั้น​จะ​สามารถ​เปิด​ประตู​ท้าย​ด้วย​ตัวเองได้

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่