แหล่งข้อมูล​เสียง​ภายนอก​ผ่าน​ทางอินพุต AUX/USB

การ​ค้นหาสื่อข้อมูล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ค้นหา​เพลง​ใน​อุปกรณ์​ของท่าน การ​ค้นหา​จะ​สแกน​ทั้งใน USB, แผ่นดิสก์ และ ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

การ​ค้นหา​สื่อข้อมูล​จะ​ใช้​งาน​ได้​จาก​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล Disc, USB และ HDD

ใน​การ​เริ่ม​การ​ค้นหา ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Media search

การทำงาน 'การค้นหา'

การ​ค้นหา​โดย​ใช้​จานอักขระ

การ​ค้นหา​โดย​ใช้​จานอักขระ

รายการอักขระ
การ​เปลี่ยน​โหมด​การ​ป้อนข้อมูล (ดู​ตารางต่อไปนี้)

ใช้​จาน​อักขระ​ใน​การ​ป้อน​คำค้นหา

หมุน TUNE ไป​ยัง​ตัวอักษร​ที่​ต้องการ จากนั้นกด OK/MENU เพื่อยืนยัน ท่าน​สามารถ​ยัง​ใช้​ปุ่ม​ตัวเลข​และ​ตัว​อักษรบน​แผง​ควบคุม​ที่​คอนโซล​กลางด้วย

ใน​การ​เปลี่ยน​โหมด​การ​ป้อน​ข้อมูล​ไป​เป็น​ตัวเลข​หรือ​อักขระ​พิเศษ หรือ​ไป​ยัง​รายการ​ผล​การ​ค้นหา ให้หมุน TUNE ไป​ยัง​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือกหนึ่ง (ดู​คำอธิบาย​ใน​ตารางต่อไปนี้) ใน​รายการ​เพื่อ​เปลี่ยน​โหมด​การ​ป้อนข้อมูล (2) แล้วกด OK/MENU

ทำ​แบบเดิม​ไป​เรื่อยๆ กับ​ตัวอักษร​ตัวต่อไป

เมื่อ​ท่าน​พอใจ​กับ​คำค้นหา​ของ​ท่าน​แล้ว ให้เลือก Search

ทำ​การ​ค้นหาแล้ว ผลลัพธ์​จะ​แสดง​ขึ้น​และ​รวมอยู่​ใน​หมวด​ต่างๆ ดังนี้: ศิลปิน​, อัลบั้ม​, แทร็ก​, ประเภท​, ปี และ​นัก​แต่งเพลง

หมุน TUNE ไป​ยัง​หมวด และกด OK/MENU

หมุน TUNE เพื่อ​เลือก​สื่อข้อมูล แล้วกด OK/MENU เพื่อ​เริ่มเล่น

123/ABC

เปลี่ยน​ระหว่าง​ตัวอักษร​กับ​ตัวเลขด้วย OK/MENU

MORE

เปลี่ยนไป​เป็น​อักขระ​พิเศษด้วย OK/MENU

Search

ทำ​การ​ค้นหาสื่อข้อมูล

{ | }

เปลี่ยน​จาก​จาน​อักขระ​เป็น​ช่องข้อมูล Keyword: เลื่อน​เคอร์เซอร์​โดยใช้ TUNE ลบ​อักษร​ที่​สะกด​ผิด​โดยใช้ EXIT ใน​การ​กลับไป​ยัง​จาน​อักขระ ให้กด OK/MENU

โปรด​สังเกต​ว่า ท่าน​สามารถ​ใช้​ปุ่ม​ตัวเลข​และ​ตัว​อักษรบน​แผง​ควบคุม​ใน​การ​แก้ไข​ใน​ช่องข้อมูล Keyword: ได้

การ​กด​สั้นๆ บน EXIT จะ​ลบ​ตัวอักษร​ที่​ป้อนเข้าไป กด​นานๆ บน EXIT จะ​ลบ​ล้าง​ตัวอักษร​ที่​พิมพ์​ลง​ไปทั้งหมด

ป้อน​ข้อมูล​โดย​ใช้​แป้นตัวเลข

แป้นตัวเลข

แป้นตัวเลข

วิธี​อีก​วิธี​หนึ่ง​ใน​การ​ป้อน​อักขระ​คือ​การ​ใช้ปุ่ม 0-9, * และ # บน​คอนโซลกลาง

เมื่อ​กด​ปุ่ม​ใด​ปุ่มหนึ่ง (เช่น 9) แถบ​จะ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​ด้วย​อักขระทั้งหมดอักขระ​สำหรับ​ปุ่ม​แต่​ละ​ปุ่ม​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นกับตลาด/ประเทศ/ภาษา ของ​ปุ่ม​นั้น เช่น W, x, y, z และ 9 การ​กด​ปุ่ม​เป็น​เวลา​สั้นๆ จะ​เป็น​การ​เลื่อน​ตัว​ชี้​ไป​ตาม​อักขระต่างๆ

  • หยุด​เมื่อ​ตัว​ชี้​อยู่​ที่​อักขระ​ที่​ต้องการ​เพื่อ​เลือก​อักขระ​นั้น อักขระ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​บรรทัด​การ​ป้อนข้อมูล
  • ลบ/เปลี่ยน​โดยใช้ EXIT

หาก​ต้องการ​ใส่​ตัวเลข ให้​กด​แป้น​ตัวเลข​นั้นๆ ค้างไว้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่