เครื่อง​เล่นสื่อ

TV*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภาพ​จะ​ปรากฏ​บน​โทรทัศน์​เฉพาะ​ในขณะ​ที่​รถ​กำลัง​จอด​อยู่​กับที่ เมื่อ​รถ​เคลื่อนที่​ด้วย​ความเร็ว​สูงกว่า 6 กม./ชม. ภาพ​จะ​หายไป แต่​จะ​ยังคง​ได้​ยิน​เสียงอยู่ ภาพ​จะ​ปรากฏ​อีก​ครั้ง​เมื่อ​รถหยุด

ฟังก์ชันโทรทัศน์​, ภาพรวม​ของ​การควบคุม

ฟังก์ชันโทรทัศน์​, ภาพรวม​ของ​การควบคุม

สำหรับ​พื้นฐาน​เกี่ยวกับ​การ​เล่น​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ โปรดอ่าน วิธีการใช้​งาน​ระบบ​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในเมนู สำหรับ​คำอธิบาย​เพิ่มเติม​โดย​ละเอียด โปรด​ดู​ด้านล่างนี้

ท่าน​สามารถ​เชื่อมโยง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บางอย่าง​เข้า​กับปุ่ม FAV ได้ ซึ่ง​ทำ​ให้​สามารถ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​เชื่อมโยง​ไว้​แล้ว​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม FAV ดูที่ รายการโปรด

บันทึก

ระบบ​นี้​จะ​รองรับ​การ​กระจาย​สัญญาณ​โทรทัศน์​ใน​ประเทศ​ที่​กระจาย​สัญญาณ​ในรูปแบบ MPEG-2 หรือ MPEG-4 และ​เป็นไป​ตามมาตรฐาน DVB-T เท่านั้น ระบบ​ไม่​รองรับ​การ​กระจาย​สัญญาณ​แบบอนาล็อก

บันทึก

ภาพ​จะ​ปรากฏ​บน​โทรทัศน์​เฉพาะ​ในขณะ​ที่​รถ​กำลัง​จอด​อยู่​กับที่ เมื่อ​รถ​เคลื่อนที่​ด้วย​ความเร็ว​สูงกว่า 6 กม./ชม. ภาพ​จะ​หายไป แต่​จะ​ยังคง​ได้​ยิน​เสียงอยู่ ภาพ​จะ​ปรากฏ​อีก​ครั้ง​เมื่อ​รถหยุด

บันทึก

คลื่นสัญญาณ​ที่​ชัดเจน​ขึ้นอยู่​กับ​ทั้ง​ความ​แรง​ของ​สัญญาณ​และ​คุณภาพสัญญาณ การ​รับ​สัญญาณ​อาจ​ถูก​รบกวน​ด้วย​ปัจจัย​หลาย​อย่าง เช่น อาคาร​สูง หรือ​อยู่​ห่างไกล​จาก​เครื่องส่ง​สัญญาณ​โทรทัศน์​มากเกินไป ระดับ​ความ​ครอบคลุม​ของ​สัญญาณ​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ตาม​สถานที่​ที่​ท่าน​อยู่​ใน​ประเทศ​นั้นๆ ด้วย

สำคัญ

ใน​บาง​ประเทศ ผลิตภัณฑ์​นี้​ต้อง​มี​ใบอนุญาตทีวี

ดูโทรทัศน์

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​สื่อ ให้กด MEDIA, หมุน TUNE ไปที่ TV แล้วกด OK/MENU

การ​ค้นหา​จะ​เริ่ม​ทำงาน และ​ช่องสัญญาณ​ที่​ใช้​ล่าสุด​จะ​ปรากฏขึ้น

การ​เปลี่ยนช่องสัญญาณ

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​ช่องสัญญาณ​ได้ดังนี้:

  • หมุน TUNE รายการ​ช่องสัญญาณ​ที่​มี​อยู่​ทั้งหมด​ใน​พื้นที่​จะ​ปรากฏขึ้น ถ้า​ช่องสัญญาณ​ใด​ได้รับ​การ​บันทึก​ไว้​เป็น​ช่องสัญญาณที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า แล้ว ตัวเลข​ที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​ของ​ช่อง​สถานี​นั้น​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ด้านขวา​ของ​ชื่อช่องสัญญาณ หมุน TUNE ต่อไป​จนถึง​ช่องสัญญาณ​ที่​ต้องการ และกด OK/MENU
  • ด้วย​การ​กด​ปุ่ม​สถานี​ที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า (0-9)
  • เมื่อ​กด​สั้น​หนึ่ง​ครั้ง​ที่ปุ่ม / จะ​แสดง​ช่อง​สถานี​ถัดไป​ในพื้นที่

บันทึก

ถ้า​ไม่​สามารถ​รับ​สัญญาณ​ได้​เมื่อ​เลือก​ช่อง​สถานี​จาก​ปุ่ม​การ​ตั้ง​ค่า​ล่วงหน้า กรณี​นี้​อาจ​เนื่องจาก​รถ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​แตกต่าง​จาก​ตำแหน่ง​ในขณะ​ที่​ทำ​การ​ค้นหา​ช่อง​สถานี​และ​ทำ​การ​บันทึก​รายการ​ช่อง​สถานี​ครั้งล่าสุด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่