โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth

โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth® - การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ปรับ​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ใน​การโทร​, ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ของ​เครื่อง​เสียง และ​ระดับ​ความ​ดัง​ของ​เสียง​เรียก​เข้าได้

ความ​ดัง​เสียงสนทนา

ท่าน​สามารถ​ปรับ​ความ​ดัง​เสียง​สนทนา​ใน​ระหว่าง​การ​คุย​ทาง​โทรศัพท์ได้ ใช้​แป้น​กด​บน​พวงมาลัย หรือ​หมุนปุ่ม VOL

ความ​ดัง​เสียง​ของ​ระบบ​เครื่องเสียง

หาก​ไม่​มี​การ​สนทนา​ทาง​โทรศัพท์​ที่​ดำเนิน​อยู่ ความ​ดัง​เสียง​ของ​ระบบ​เครื่อง​เสียง​จะ​ถูก​ควบคุม​ตามปกติ​ด้วย​การหมุน VOL

ถ้า​แหล่งข้อมูล​เสียง​ทำงาน​อยู่​ใน​ระหว่าง​ที่​มี​สาย​โทร​เข้า​มา ระบบ​จะ​ปิด​เสียง​โดยอัตโนมัติ

ระดับ​ความ​ดัง​ของ​สัญญาณเสียง​เรียกเข้า

การ​เปลี่ยน​ระดับ​ความ​ดัง​ของ​สัญญาณเสียง​เรียก​เข้า​ทำ​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม SOUND จากนั้น​ให้หมุน TUNE ไปที่ Ringtone volume แล้วกด OK/MENU ปรับ​ระดับ​ความ​ดัง​ของ​สัญญาณเสียง​เรียก​เข้า​โดย​การหมุน TUNE และ​บันทึก​การ​ตั้ง​ค่า​โดยใช้ OK/MENU

สัญญาน​เสียงเรียก

ระบบ​จะ​ใช้​สัญญาณเสียง​เรียก​เข้า​ที่​รวมอยู่​ใน​ฟังก์ชัน​อุปกรณ์​แฮนด์​ฟรี​สำหรับ​สาย​เรียกเข้า

บันทึก

สำหรับ​โทรศัพ​มือ​ถือ​บาง​รุ่น สัญญาณเสียง​เรียก​เข้า​ของ​โทรศัพท์มือถือ​จะ​ไม่​ถูก​ปิด​ไว้ ซึ่ง​ทำ​ให้​ได้​ยิน​เสียง​เรียก​เข้า​จาก​โทรศัพท์​พร้อม​กับ​สัญญาณ​ที่​ติดตั้ง​ไว้​ใน​ตัว​ของ​ระบบ​แฮนด์ฟรี


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่