TV

ช่องสถานีโทรทัศน์* /รายการ​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้ล่วงหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ค้นหา​ช่อง​สถานีโทรทัศน์​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ และ​จะ​ทำ​การ​ค้นหา​อยู่ตลอดเวลา ช่อง​สถานี​ที่​สามารถ​รับ​ได้​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ใน​รายการ​ช่องสถานี เกณฑ์​การ​ค้นหา​ของ​รายการ​ช่อง​สถานี​สามารถ​เปลี่ยน​ได้ แต่​ไม่​สามารถ​เปลี่ยน​ลำดับได้ นอกจากนี้ ยัง​มี​รายการ​ค่า​ที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า ซึ่ง​ลำดับ​ของ​ค่าที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​สามารถ​เปลี่ยนได้

การ​เปลี่ยนแปลง​ใน​รายการ​ค่า​ที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยนแปลง​ลำดับ​ของ​ช่องสัญญาณ​ที่​แสดง​ใน​รายการ​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้ล่วงหน้า ช่องสัญญาณ​โทรทัศน์​สามารถ​ปรากฏ​ได้​มากกว่า​หนึ่ง​ตำแหน่ง​ใน​รายการ​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า ช่องสัญญาณ​โทรทัศน์​ต่างๆ อาจ​มี​ตำแหน่ง​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รายการ​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้ล่วงหน้า

ใน​การ​เปลี่ยน​ลำดับ​ใน​รายการ​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​โทรทัศน์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Presets

หมุน TUNE ไป​ที่​ช่องสัญญาณ​ที่​ต้องการ​ย้าย​ใน​รายการ และ​ยืนยันด้วย OK/MENU

ช่องสัญญาณ​ที่​เลือก​จะ​เน้น​แถบสี

หมุน TUNE ไป​ที่​ตำแหน่ง​ใหม่​ใน​รายการ และ​ยืนยันด้วย OK/MENU

ช่องสัญญาณ​จะ​สลับ​ที่กัน

ช่องสัญญาณ​ที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า (สูงสุด 30) จะ​แสดง​ขึ้น​เป็น​ลำดับ​แรก ตาม​ด้วย​ช่องสัญญาณ​อื่นๆ ทั้งหมด​ที่​มี​ในพื้นที่ ท่าน​สามารถ​เลื่อน​ช่องสัญญาณ​หนึ่ง​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​หนึ่ง​ได้​ใน​รายการ​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้ล่วงหน้า


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่