TV

การ​รับ​สัญญาณ​ช่องโทรทัศน์*หายไป

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หาก​การ​รับ​สัญญาณ​จาก​ช่อง​สถานีโทรทัศน์​ที่​ปรากฏ​อยู่​บน​หน้าจอ​หายไป ภาพ​จะ​ปรากฏ​ค้าง​บนหน้าจอ เมื่อ​สามารถ​รับ​สัญญาณ​ได้​อีก การ​แสดงผล​จะ​เริ่มต้น​อีกครั้ง

หาก​การ​รับ​สัญญาณ​จาก​ช่อง​สถานีโทรทัศน์​ที่​ปรากฏ​อยู่​บน​หน้าจอ​หายไป ภาพ​จะ​ปรากฏ​ค้าง​บนหน้าจอ หลังจาก​นั้น​อีก​สักครู่ จะ​มี​ข้อความ​ปรากฏ​ขึ้น​เพื่อ​แจ้ง​ว่า​การ​รับ​สัญญาณ​จาก​ช่อง​สถานีโทรทัศน์​ในขณะ​นั้น​เกิด​การ​สูญ​หาย และ​การ​ค้นหา​ช่อง​สถานี​นั้น​จะ​ดำเนินการ​ต่อไป​อีกครั้ง เมื่อ​ได้รับ​สัญญาณ​กลับคืน​มา​อีก​ครั้ง ช่อง​สถานีโทรทัศน์​นั้น​จะ​เริ่มต้น​ใหม่ทันที ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​ช่อง​สถานี​ได้​ทุก​เมื่อ​ในขณะ​ที่​ข้อความ​นั้น​ปรากฏขึ้น

ถ้าข้อความ No reception แสดง​ขึ้น กรณี​นี้​เนื่องจาก​ระบบ​ตรวจ​พบว่า​ไม่​สามารถ​รับ​สัญญาณ​สถานีโทรทัศน์​ได้​ครบ​ทุกช่อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่