TV

TV* - ตัวเลือก​การเล่น

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ใน​โทรทัศน์​สามารถ​แก้ไขได้

เปลี่ยน​คำบรรยาย

ใน​การ​เปลี่ยน​คำ​บรรยาย ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​โทรทัศน์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Subtitles

หมุน TUNE ไป​ที่​คำ​บรรยาย​ที่​ท่าน​ต้องการ แล้ว​ยืนยันด้วย OK/MENU

ในตอนนี้ ระบบ​จะ​ใช้​คำ​บรรยาย​ที่​เลือกไว้

การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของเสียง

ใน​การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของ​เสียง ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​โทรทัศน์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Audio tracks

หมุน TUNE ไป​ที่​แทร็​กเสียง​ที่​ท่าน​ต้องการ แล้ว​ยืนยันด้วย OK/MENU

ในตอนนี้ ระบบ​จะ​ใช้​แทร็​กเสียง​ที่​เลือกไว้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่