บริการ​ระบบนิรภัย

บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัยโดย Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

บริการ​ระบบ​นิรภัย​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​หาย หรือ​การ​ปลด​ล็อค​จาก​ระยะไกล​ใน​กรณี​ที่​กุญแจ​หาย​หรือ​ลืม​กุญแจ​ไว้​ในรถ

บริการ​ระบบ​นิรภัย​ของ​วอล​โว่​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​กรณี​รถหาย ถ้า​รถ​ถูก​ขโมย​ไป จะ​สามารถ​ติดตาม​และ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​รถได้

ถ้า​มี​การ​ตัด​กำลังไฟฟ้า​ของ​รถ แบตเตอรี่​สำรองของ Volvo On Call จะ​เริ่มทำงาน

นอกจาก​บริการ​ระบบ​นิรภัย​แล้ว บาง​ตลาด​ยัง​มี​ระบบ​นิรภัย​ขั้น​สูง​ให้บริการ​เป็น​ออปชั่น​เสริม​พิเศษ​อีกด้วย:

ระบบ​นิรภัย​ที่​ได้รับ​การ​รับรองตาม Stichting VbV ซึ่ง​เป็นไป​ตามข้อกำหนด Track & Tracing, TT03สำหรับ​ประเทศ​เนเธอร์แลนด์เท่านั้น, ไม่​ใช้กับ V40/V40 Cross Country

การ​แจ้ง​การโจรกรรม (TN)

ส่ง​สัญญาณ​ไป​ยังศูนย์บริการ VOC โดย​อัตโนมัติ​ใน​กรณี​ที่​มี​การ​บุก​รุก​เข้า​ไป​ใน​รถ​หรือ​การ​ขโมยรถ (ถ้า​เปิด​ใช้​งาน​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ของ​รถไว้)

ถ้า​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ของ​รถ​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน ศูนย์บริการ VOC จะ​ได้รับ​การ​แจ้ง​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไปช่วงหนึ่ง ถ้า​มี​การ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล การ​บริการ​จะ​หยุดลง

การ​ติดตาม​รถยนต์​ที่​ถูกขโมย (SVT)

ถ้า​พบว่า​มี​การ​ขโมย​รถ​หรือ​การ​ใช้​รถ​โดย​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​อื่นๆ เจ้าของ​รถ​รวมถึง​ตำรวจ​และศูนย์บริการ VOC จะ​ทำ​ความ​ตก​ลง​ว่า​ควร​ดำเนินการ​ติดตามรถ ศูนย์บริการ VOC ส่ง​ข้อความ​ไป​ยัง​รถ​เพื่อ​ระบุ​ตำแหน่ง​ของรถ หลังจาก​นั้น จะ​มี​การ​ติดต่อ​กับ​เจ้าหน้าที่​ตำรวจ​หรือ​หน่วยงาน​ที่​รับผิดชอบอื่นๆ

บันทึก

กรณี​นี้​จะ​รวมถึง​ใน​กรณี​ที่​รถ​ถูก​ขโมย​ไป​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​เกี่ยวข้องด้วย

การ​ปลด​ล็อค​ประตู​จากระยะไกล (RDU)

ถ้า​คนขับ​ทำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ของ​รถ​หายไป​หรือ​ลืม​ไว้​ใน​รถ จะ​สามารถ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกล​ได้ภายใน 14 วัน​ถัดไป​โดย​การ​ช่วยเหลือ​ของศูนย์บริการ VOC หลังจาก​ที่​ได้​อนุมัติ​การ​ตรวจสอบ​ความถูกต้อง​ที่​จำเป็น​โดย​ใช้รหัส PIN แล้ว หลังจาก​นั้น ศูนย์บริการ VOC จะ​ทำ​การ​ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ระยะไกล​ให้​ตามข้อตกลง

การ​ระงับ​การ​สตาร์ต​รถ​จากระยะไกล

บางตลาด

การ​ตรวจสอบ​และ​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​รถ​ที่​ถูก​ขโมยไป

ถ้า​รถ​ถูก​ขโมย​ไป เจ้าของ​รถ​หรือ​ผู้​ที่​ได้รับ​มอบหมาย​จะ​ติดต่อ​กับศูนย์บริการ VOC

บันทึก

กรณี​นี้​จะ​รวมถึง​ใน​กรณี​ที่​รถ​ถูก​ขโมย​ไป​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​เกี่ยวข้องด้วย

หลังจาก​ที่​ติดต่อ​กับ​ผู้​ที่​ได้รับ​การ​มอบหมาย​แล้ว ศูนย์บริการ VOC จะ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​สามารถ​สตาร์ต​รถได้ รถ​ที่​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​จะ​สามารถ​สตาร์ต​ได้​อีก​ครั้ง​โดย​การ​ติดต่อ​กับศูนย์บริการ VOC และ​หลังจาก​ที่​ได้​อนุมัติ​การ​ตรวจสอบ​ความถูกต้อง​ที่​จำเป็น​โดย​ใช้รหัส PIN แล้วเท่านั้น หลังจาก​นั้น ศูนย์บริการ VOC จะ​ดำเนินการ​เปิด​ใช้​งานรถ

การ​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนย้าย​รถ​โดย​ไม่ได้​รับอนุญาต(UMD)*

สำหรับ​ประเทศ​เนเธอร์แลนด์เท่านั้น

,

ไม่​ใช้กับ V40/V40 Cross Country

UMD (Unauthorized Movement Detection) เป็น​ระบบ​สำหรับ​การ​ตรวจสอบ​การ​เคลื่อนย้าย​รถ​โดย​ไม่ได้​รับอนุญาต

การ​เคลื่อนย้าย​รถ​โดย​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​คือ​การ​เคลื่อนที่​ของ​รถยนต์​โดย​ที่​เครื่องยนต์​ไม่ทำงาน ถ้า​ระบบ​ตรวจ​พบ​การ​เคลื่อนย้าย​รถ​โดย​ไม่ได้​รับ​อนุญาต ศูนย์บริการลูกค้า VOC จะ​ได้รับ​แจ้ง​กรณี​นี้​โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง​ของ​การ​เคลื่อนย้าย​รถ​โดย​ไม่ได้​รับ​อนุญาต เช่น การ​ลาก​รถ หรือ​การ​ขน​ย้าย​รถ​โดย​การ​ยก​รถ​ขึ้น​ไป​บน​รถพ่วง หมาย​เหตุ การ​ใช้​เรือ​ข้าม​ฟาก​และ​รถไฟ​บรรทุก​รถ​ก็​ถือ​ว่า​เป็น​การ​เคลื่อนย้าย​รถ​โดย​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​เมื่อ​เครื่องยนต์​ไม่​ทำงาน​ด้วยเช่นกัน ใน​สถานการณ์​เหล่านี้ จะต้อง​ยกเลิก​การ​ทำงานของ UMD ชั่วคราว (โปรด​ดู​ใน​ส่วน สัญญาณ​เตือน​แบบ​ลด​ระดับ​ลง ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ)


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่