ศึกษาคู่มือของคุณ

XC70
2016 Early

5 ผลลัพธ์

มาตร​วัด​และ​ตัวควบคุม​, รถ​พวงมาลัยซ้าย - ภาพรวม

ภาพรวม​จะ​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​จอแสดงผล​และ​ตัว​ควบคุม​ต่างๆ ในรถยนต์

ตำแหน่งกุญแจ

ท่าน​สามารถ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​ให้​อยู่​ในโหมด/ระดับ​ต่างๆ กัน เพื่อให้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ พร้อม​ใช้​งาน​ได้ โปรด​ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

เข็มทิศ*

มุม​ขวา​บน​ของ​กระจก​มอง​หลัง​จะ​มี​จอ​แสดง​ใน​ตัว​ซึ่ง​แสดง​ทิศทาง​ของ​เข็ม​ทิศ​ที่​ด้านหน้า​ของ​รถ​ชี้ไป

มาตร​วัด​และ​ตัวควบคุม​, รถ​พวงมาลัยขวา - ภาพรวม

ภาพรวม​จะ​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​จอแสดงผล​และ​ตัว​ควบคุม​ต่างๆ ในรถยนต์

Volvo Sensus

Volvo Sensus คือ​หัวใจ​ของ​ประสบการณ์​ความ​ชำนาญ​ใน​ส่วน​บุคคล​ของ​วอล​โว่ และ​พร้อม​ที่​จะ​เชื่อมต่อ​ท่าน​กับ​รถยนต์​และ​โลกภายนอก Sensus จะ​มีข้อมูล​, ระบบ​บันเทิง​และ​การ​บริการ​ช่วยเหลือ​เมื่อต้องการ Sensus ประกอบด้วย​ฟังก์ชัน​การ​ใช้​งาน​ที่​ง่าย​เป็น​ธรรมชาติ ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​การ​เดินทาง​และ​การ​ควบคุม​รถ​ดีขึ้น