ศึกษาคู่มือของคุณ

XC90 Twin Engine
2017

10 ผลลัพธ์

การ​แสดง​สถานะ​ใน​ชุด​ควบคุม​สายชาร์จ

ใน​ระหว่าง​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ของ​รถยนต์ ไฟ​แสดง​ต่างๆ บน​ชุด​ควบคุม​ของ​สาย​ชาร์จ​จะ​แสดง​สถานะ​กระแสไฟฟ้า ใน​ระหว่าง​ขั้นตอน​การ​ชาร์จ​และ​หลังจาก​การ​ชาร์จ​เสร็จสมบูรณ์

การ​จัดเตรียม​สำหรับ​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด

ก่อนที่​จะ​เริ่มต้น​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ของ​รถ ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​ขั้นตอน​การ​เตรียม​ให้สมบูรณ์

video

เริ่มต้น​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด

การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ของ​รถ​ทำ​ได้​โดย​การ​ต่อ​สาย​ชาร์จ​ระหว่าง​รถ​กับ​ซอคเก็ต 230 VAC

สถานะการชาร์จ

สถานะการ​ชาร์จ​จะ​แสดง​ขึ้น​ในไฟ LED หนึ่ง​ดวง​ที่​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จ​ของ​รถ และ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สายชาร์จ

สาย​ชาร์จ​ที่​มี​ชุด​ควบคุม​จะ​ใช้​เพื่อ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด ใช้​สาย​ชาร์จ​ที่​วอล​โว่​แนะนำ​ให้ใช้

กระแสไฟชาร์จ

กระแสไฟ​ชาร์จ​จะ​ถูก​นำไปใช้​ใน​สำหรับ​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด และ​การ​ปรับ​สภาพ​รถยนต์ล่วงหน้า สาย​ชาร์จ​ระหว่าง​ซอค​เก็ต​การ​ชาร์จ​ไฟ​เข้า​ของ​รถ​และ​ซอคเก็ต 230 VAC สามารถ​ตั้ง​ค่า​ปริมาณ​กระแสไฟฟ้า​ที่​แตกต่างกัน (6-16 แอมป์) ได้​โดย​ใช้​ชุดควบคุม

การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่ไฮบริด

นอกจาก​มี​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เหมือนกับ​รถยนต์​โดยทั่วไป​แล้ว รถ​คัน​นี้​ยัง​ติดตั้ง​แบตเตอรี่ชนิด ลิเธียม​-ไอออน (แบตเตอรี่ไฮบริด) ที่​สามารถ​ชาร์จ​ไฟ​ได้​ไว้​อีกด้วย

ตัว​ตัด​วงจร​เนื่องจาก​ความ​ผิดปกติ​ของ​กราวด์​ใน​สายชาร์จ

ชุด​ควบคุม​สำหรับ​สาย​ชาร์จ​จะ​มี​ตัว​ตัด​วงจร​เนื่องจาก​ความ​ผิดปกติ​ของ​กราวด์​รวมอยู่​ใน​ตัว ซึ่ง​ช่วย​ป้องกัน​รถยนต์​และ​ผู้ใช้​รถ​จาก​ไฟฟ้าช็อ​ตเนื่อง​จาก​ความ​ผิดปกติ​ของระบบ

หยุด​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ไฮบริด

สิ้นสุด​การ​ชาร์จ​โดย​การ​ปลด​ล็อค​รถ แล้ว​ถอด​ปลั๊ก​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จ​ของ​รถ จากนั้น​จึง​ถอด​ออก​จากปลั๊กไฟ 230 VAC

การ​ตรวจสอบ​อุณหภูมิ​ของ​สายชาร์จ

เพื่อให้​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด​ของ​รถ​เป็นไป​อย่าง​ปลอดภัย​ทุก​ครั้ง ชุด​ควบคุม​สำหรับ​สาย​ชาร์จ​และ​ปลั๊ก​จะ​มี​อุปกรณ์​ตรวจสอบ​แบบ​ติดตั้ง​ใน​ตัว​ซึ่ง​ทำ​หน้าที่​ใน​การ​ตรวจสอบอุณหภูมิ