การ​พ่วง​ลาก​และ​การ​กู้รถ

การ​พ่วงลาก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​ระหว่าง​การ​ลาก​พ่วง รถ​คัน​หนึ่ง​จะ​ถูก​ลาก​โดย​รถ​อีก​คัน​หนึ่ง​โดย​ใช้​เชือก​ลากพ่วง

ไม่​อนุญาต​ให้​ลาก​รถ​ที่มี Twin Engine เนื่องจาก​จะ​ทำ​ให้​มอเตอร์​ไฟฟ้า​ชำรุดเสียหาย เมื่อ​จำเป็นต้อง​เคลื่อนย้าย​รถ จะต้อง​ยก​รถ​ขึ้น​โดย​ให้​ล้อ​ทุก​ล้อ​อยู่​บน​แพลตฟอร์ม​ของ​รถกู้ภัย

เมื่อ​ลาก​รถ​คันอื่น

การ​ลาก​รถ​คัน​อื่น​จำเป็นต้อง​ใช้​พลังงาน​เป็น​จำนวนมาก - ใช้​โหมด​ขับขี่ AWD กรณี​นี้​จะ​เป็น​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ไฮบริด ร่วมกับ​การ​ปรับ​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​และ​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ของ​รถ​ให้​ดีขึ้น

ดู​ความเร็ว​สูงสุด​ที่​กฎหมาย​กำหนด​สำหรับ​การ​พ่วง​ลาก​รถ​ก่อนที่​จะ​เริ่ม​การ​พ่วงลาก

การ​พ่วงสตาร์ต

ห้าม​พ่วง​ลาก​รถ​เพื่อ​พ่วง​สตาร์ตเครื่องยนต์ ให้​ใช้​แบตเตอรี่​เสริม หาก​แบตเตอรี่​หมด​และ​เครื่องยนต์​สตาร์ต​ไม่ติด

สำคัญ

มอเตอร์​ขับ​แบบ​ไฟฟ้า​และ​เครื่อง​ฟอก​ไอ​เสีย​อาจ​ชำรุด​เสียหาย​ได้​ใน​ระหว่าง​การ​พยายาม​ลาก​รถ​เพื่อสตาร์ท


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่