การ​สตาร์ต​และ​การ​ขับขี่

การ​ทำงานล้มเหลว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ทำงาน​ล้มเหลว​ใน​รถ​อาจ​เกิดขึ้น​จาก​สาเหตุ​หลาย​อย่าง และ​ไม่​จำเป็นต้อง​เป็น​ความ​ผิดปกติ​โดยตรง​เสมอไป

ฟังก์ชัน​บางอย่าง​มี​ข้อจำกัด​ใน​สถานการณ์​และ​สภาพแวดล้อม​บางอย่าง หรือ​สภาพ​ต่างๆ จะต้อง​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​บางอย่าง​จึง​จะ​สามารถ​ทำงานได้ จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​อาจ​แสดง​ข้อความ​เพื่อ​แจ้ง​ให้​ทราบ​เกี่ยวกับ​เหตุการณ์เหล่านั้น

อ่าน​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง​และ​ข้อจำกัด​ของ​ฟังก์ชั่น​ต่างๆ ใน​บทความ​ใน​ส่วนข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​ด้านล่างนี้

ถ้า​ไม่​สามารถ​ขับ​ขี่​รถได้

สั่งงาน​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​ถ้า​รถ​เสีย​อยู่​กลางถนน คำนึงถึง​ความ​ปลอดภัย​อยู่​เสมอ และ​ถ้า​สามารถ​ทำ​ได้ ให้​เลื่อน​รถ​ไป​ยัง​ที่​ปลอดภัย​ซึ่ง​ห่าง​จากการจราจร สวม​เสื้อ​กั๊ก​สะท้อน​แสง​และ​วาง​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​เพื่อ​เตือน​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่น​ให้​ทราบ​แต่เนิ่นๆ โทร​ติดต่อ​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถเสีย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่