ศึกษาคู่มือของคุณ

XC90 Twin Engine
2017

7 ผลลัพธ์

ข้อตกลง​การ​อนุญาต​สำหรับ​การ​ใช้​ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใบอนุญาต​คือ ข้อตกลง​สำหรับ​สิทธิ์​ใน​การ​ดำเนินการ​กิจกรรม​บางอย่าง หรือ​การ​ใช้​สิทธิ์​ที่​ได้รับ​มอบ​จาก​บุคคล​อื่น ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ในข้อตกลง ข้อความ​ต่อไปนี้​คือ​ข้อตกลง​ของ​วอล​โว่​กับผู้ผลิต/ผู้พัฒนา โดย​ข้อความ​ส่วน​ใหญ่​จะ​เป็นภาษาอังกฤษ

การ​รับรอง​ประเภท​สำหรับ​ระบบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​รับรอง​ประเภท​สำหรับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

การ​รับรอง​ชนิด​สำหรับ​ชุดเรดาร์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​รับรอง​ชนิด​สำหรับ​ชุด​เรดาร์​ของ​รถ​สามารถ​ดู​ได้​ใน​ตารางต่อไปนี้

ข้อตกลง​การ​อนุญาต​ใช้​สิทธิ​สำหรับ​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใบอนุญาต​คือ ข้อตกลง​สำหรับ​สิทธิ์​ใน​การ​ดำเนินการ​กิจกรรม​บางอย่าง หรือ​การ​ใช้​สิทธิ์​ที่​ได้รับ​มอบ​จาก​บุคคล​อื่น ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ในข้อตกลง ข้อความ​ต่อไปนี้​คือ​ข้อตกลง​ของ​วอล​โว่​กับผู้ผลิต/ผู้พัฒนา และ​จะ​เป็นภาษาอังกฤษ

ข้อตกลง​การ​อนุญาต​ใช้​สิทธิ​สำหรับ​ระบบ​นำ​ทาง​ด้วย​แผนที่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใบอนุญาตEULAEnd User License Agreement คือ​ข้อตกลง​สำหรับ​ให้​สิทธิ์​ใน​การ​ดำเนินการ​กิจกรรม​บางอย่าง หรือ​การ​ใช้​สิทธิ์​ที่​ได้รับ​มอบ​จาก​บุคคล​อื่น ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ในข้อตกลง

ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​สำหรับ​การ​ให้บริการ และ​นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของลูกค้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

อ่าน​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​สำหรับ​การ​บริการ และ​นโยบาย​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของ​ลูกค้า​ได้ที่ support.volvocars.com

ลิขสิทธิ์​สำหรับ​การ​นำ​ทาง​บน​แผนที่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018