เข็ม​ขัดนิรภัย

ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัยกลับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​ที่​ติดตั้ง​ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กลับ​แบบ​ไฟฟ้า​และ​ไพ​ไร​เทคนิค​ที่​สามารถ​ดึง​รั้ง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​สถานการณ์​คับ​ขัน​และ​ในขณะ​เกิด​การชน

ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​ระหว่าง​การชน

เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทุก​เส้น​จะ​มี​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไพ​โร​เทคนิค​ติดตั้งอยู่

ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไพ​โร​เทคนิค​จะ​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กลับ​เมื่อ​เกิด​การ​ชน​ที่​มี​แรง​มาก​พอ เพื่อให้​สามารถ​รั้ง​ตัว​ผู้โดยสาร​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ​มากขึ้น

ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​ระหว่าง​สถานการณ์​คับขัน

เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของ​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​จะ​มี​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​ติดตั้งอยู่

ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ทำงาน​ร่วมกัน​กับ​ระบบ​ช่วยเหลือคนขับ City Safety และ Rear Collision Warning และ​สามารถ​สั่งงาน​ร่วมกับ​ระบบ​เหล่านี้ได้ ใน​สถานการณ์​คับ​ขัน เช่น เมื่อ​มี​การ​เบรก​อย่างแรง​, การ​หัก​หลบ​อย่างรวดเร็ว​, การ​ขับ​ออก​นอกถนน (เช่น เมื่อ​รถ​ไหล​เข้า​ไป​ใน​คูน้ำ​, ยกขึ้น​จาก​พื้น หรือ​ชน​เข้า​กับ​ราว​กั้นถนน), ลื่น​ไถล หรือ​เมื่อ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​การ​ชน มอเตอร์​ไฟฟ้า​ของ​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ให้​รัดแน่น

ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​ปรับ​ให้​ผู้โดยสาร​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ดี​ขึ้น ซึ่ง​ช่วย​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​การ​ชน​กับ​ส่วน​ต่างๆ ภายใน​รถ และ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย เช่น ถุง​ลม​นิรภัย เป็นต้น

สำคัญ

ถ้า​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ถูก​ปิด​ใช้​งาน​ไว้ ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​ด้าน​ผู้โดยสาร​จะ​ถูก​ปิด​ใช้​งานด้วย

การ​รี​เซ็ต​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบไฟฟ้า

เมื่อ​สถานการณ์​คับ​ขัน​ผ่าน​พ้น​ไป​แล้ว เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​ถูก​รี​เซ็ต​โดยอัตโนมัติ

ถ้า​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ยังคง​รัด​แน่นอยู่:

หยุด​ใน​ตำแหน่ง​ที่ปลอดภัย

ปลด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แล้ว​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​อีกครั้ง

เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​ถูก​รีเซ็ต

คำเตือน

ห้าม​แก้ไข​หรือ​ซ่อมแซม​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้วยตัวเอง วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็นทางการ

ถ้า​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ได้รับ​แรง​สูงๆ เช่น ใน​ระหว่าง​ที่​เกิด​การ​ชน จะต้อง​เปลี่ยน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทั้งชุด ใน​กรณี​นี้ คุณสมบัติ​ใน​การ​ป้องกัน​บางอย่าง​ของ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​อาจ​หายไป ถึงแม้ว่า​เข็ม​ขัด​จะ​ไม่​ชำรุด​เสียหาย​ก็ตาม ถ้า​พบ​ร่องรอย​ของ​การ​ชำรุด​เสียหาย ก็​จะต้อง​เปลี่ยน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้วยเช่นกัน เข็ม​ขัด​นิรภัย​ชุด​ใหม่​จะต้อง​เป็น​ชนิด​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง และ​ได้รับ​การ​ออกแบบ​สำหรับ​การ​ติดตั้ง​ที่​ตำแหน่ง​เดียวกัน​กับ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่​จะเปลี่ยน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่