วิทยุ​แบบดิจิตอล

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับวิทยุ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ช่วง​ความ​ยาว​คลื่นวิทยุต่างๆ

ท่าน​สามารถ​ปิด​ใช้​งาน​การ​กระจาย​ข้อมูล​ข้อความ​การจราจร และ​อื่นๆ เป็น​การ​ชั่วคราว​ได้​โดย​การแตะ บน​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​ของ​พวงมาลัย หรือ​โดย​การแตะ Cancel ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ลาก​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​ลง​มา แล้วเลือก SettingsMedia และ​ช่วง​ความ​ยาว​คลื่นวิทยุ​ที่ต้องการ การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชัน

FM

 • Show Radio Text - แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เนื้อหา​ของรายการ​, ศิลปิน และอื่นๆ
 • Freeze Program Service Name - เลือก​เพื่อ​หยุด​การ​เลื่อน​ชื่อ​บริการ​ของ​รายการ​อย่าง​ต่อเนื่อง แต่​ให้​หยุด​นิ่ง​หลังจาก​ผ่านไป 20 วินาที
 • News - หยุด​การ​เล่น​สื่อข้อมูล และ​ฟัง​การ​กระจาย​เสียงข่าวสาร แหล่งข้อมูล​ก่อน​หน้า​นี้​จะ​เริ่ม​เล่น​ต่อเมื่อ​การ​กระจาย​เสียง​ข่าวสาร​สิ้นสุดลง
 • Traffic Announcement - หยุด​การ​เล่น​สื่อข้อมูล​ใน​ปัจจุบัน​ชั่วคราว และ​ฟัง​การ​กระจาย​เสียง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การจราจรติดขัด แหล่งข้อมูล​ก่อน​หน้า​นี้​จะ​เริ่ม​เล่น​ต่อเมื่อ​ข้อความ​สิ้นสุดลง
 • Local Interruptions — หยุด​การ​เล่น​สื่อข้อมูล​ใน​ปัจจุบัน​ชั่วคราว และ​ฟัง​การ​กระจาย​เสียง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การจราจร​ติดขัด​ใน​บริเวณใกล้เคียง แหล่งข้อมูล​ก่อน​หน้า​นี้​จะ​เริ่ม​เล่น​ต่อเมื่อ​ข้อความ​สิ้นสุดลง ฟังก์ชัน Local Interruptions เป็น​เวอร์​ชั่น​แบบ​จำกัด​พื้นที่​ของฟังก์ชัน Traffic Announcement ท่าน​จะต้อง​สั่งงานฟังก์ชัน Traffic Announcement ใน​เวลาเดียวกัน
 • Alarm - หยุด​การ​เล่น​สื่อข้อมูล​ใน​ปัจจุบัน​ชั่วคราว และ​ส่ง​การ​เตือน​เกี่ยวกับ​อุบัติเหตุ​หรือ​ภัย​พิบัติ​ที่ร้ายแรง แหล่งข้อมูล​ก่อน​หน้า​นี้​จะ​เริ่ม​เล่น​ต่อเมื่อ​ข้อความ​สิ้นสุดลง

DAB

 • Sort Services - การ​เลือก​วิธีการ​จัดเรียง​ช่องสถานี เรียง​ตาม​ตัวอักษร​หรือ​ตาม​หมายเลขบริการ
 • DAB To DAB Handover - เริ่ม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​สำหรับ​การ​เชื่อมโยงภายใน DAB ถ้า​การ​รับ​สัญญาณ​ช่อง​สถานี​วิทยุ​หายไป ระบบ​จะ​ค้นหา​อีก​ช่อง​หนึ่ง​ใน​กลุ่ม​ช่อง​สถานี​อื่น​โดยอัตโนมัติ
 • DAB To FM Handover - เริ่ม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​สำหรับ​การ​เชื่อมโยงระหว่าง DAB กับ FM ถ้า​การ​รับ​สัญญาณ​ช่อง​สถานี​วิทยุ​หายไป ระบบ​จะ​ค้นหา​ความถี่​สำรอง​โดยอัตโนมัติ
 • Select Announcements Types - เลือก​ชนิด​ของ​ข้อความ​ที่​จะ​รับ​ในขณะ​ที่​กำลังเล่น DAB อยู่ ข้อความ​ที่​เลือก​จะ​หยุด​การ​เล่น​สื่อข้อมูล​ในขณะ​นั้น​เพื่อ​เล่นข้อความ แหล่งข้อมูล​ก่อน​หน้า​นี้​จะ​เริ่ม​เล่น​ต่อเมื่อ​ข้อความ​สิ้นสุดลง
Alarm - หยุด​การ​เล่น​สื่อข้อมูล​ใน​ปัจจุบัน​ชั่วคราว และ​ส่ง​การ​เตือน​เกี่ยวกับ​อุบัติเหตุ​หรือ​ภัย​พิบัติ​ที่ร้ายแรง แหล่งข้อมูล​ก่อน​หน้า​นี้​จะ​เริ่ม​เล่น​ต่อเมื่อ​ข้อความ​สิ้นสุดลง
Road Traffic Flash — รับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การจราจรติดขัด
News Flash — รับข่าวสาร
Transport Flash — รับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ขนส่ง​สาธาณะ เช่น ตารางเวลา​ของ​เรือ​ข้าม​ฟาก​และ​รถไฟ เป็นต้น
Warning/Services — รับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เหตุการณ์​ที่​มี​ความสำคัญ​น้อย​กว่า​ฟังก์ชัน​สัญญาณ​เตือน เช่น ไฟดับ เป็นต้น
 • Show Radio Text — เลือก​เพื่อ​แสดง​ข้อความ​วิทยุ หรือ​ชนิด​ข้อความ​วิทยุ​ที่​เลือก​ไว้ เช่น ศิลปิน เป็นต้น
 • Show Program Related Images — เลือก​ว่า​ต้องการ​ให้​แสดง​รูปภาพ​ของ​รายการ​บน​หน้าจอหรือไม่

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่