วิทยุ

เชื่อมโยง​ระหว่าง​ช่วง​ความ​ยาวคลื่นวิทยุ FM และ DAB

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​นี้​ทำ​ให้​วิทยุ​แบบ​ดิจิตอล​เปลี่ยน​จาก​ช่อง​ที่​สัญญาณ​ไม่​ดี​หรือไม่​มี​สัญญาณ​ไป​ยัง​ช่อง​เดียวกัน​ใน​กลุ่มช่องสัญญาณ (Ensemble) อื่น​ที่​มี​สัญญาณ​ดีกว่า​ได้ ภายใน DAB และ/หรือ ระหว่าง DAB กับ FM

การเชื่อมโยง DAB ไปยัง DAB และ DAB ไปยัง FM

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด MediaDAB

เลือก/ยกเลิก​การเลือก DAB To DAB Handover และ/หรือ DAB To FM Handover เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ที่ตรงกัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่