การอัปเดตซอฟต์แวร์

อัพเดทล่าสุด

ค้นหาว่ามีการปรับปรุงอะไรบ้างในการอัปเดตล่าสุดของรถยนต์ของคุณ

หรือ

การอัพเดตซอฟต์แวร์

การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ใน​การ​ดาวน์​โหลดซอฟต์แวร์ OTA

ใน​ระหว่าง​การ​ดาวน์​โหลด​การ​อัพเดตซอฟต์แวร์ Over-The-Air (OTA) รถ​จำเป็นต้อง​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทางการ์ด SIM ที่​ติดตั้ง​อยู่​ภายในรถ

การ​ดาวน์​โหลด​และ​การ​ติดตั้ง​การ​อัพเดตซอฟต์แวร์ OTA

การ​อัพเดตซอฟต์แวร์ Over-The-Air (OTA) จะ​มี​สองขั้นตอน: ขั้นตอน​การ​ดาวน์​โหลด​และ​ขั้นตอน​การติดตั้ง

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ OTA

การ​อัพเดตซอฟต์แวร์ Over-the-air (OTA) จะ​มี​การ​เผยแพร่​อย่างสม่ำเสมอ ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​อัพเดต​จะ​มี​อยู่​บน​ไซต์​สนับสนุน ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของ​รถ และ​ในแอพ Volvo Cars

การ​อัพเดตซอฟต์แวร์ Over-The-Air (OTA)

การ​อัพเดตซอฟต์แวร์ Over-The-Air (OTA) ใน​รถ​ของ​ท่าน ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​การ​ปรับปรุง​และ​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ที่​กำลัง​จะ​มาถึง​ได้​โดย​ที่​ท่าน​ไม่​ต้อง​เข้า​ไป​ยังศูนย์บริการ