แอพ​ภายในรถ

รถ​ที่มี Sensus Connect ติดตั้ง​อยู่​จะ​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​แอพ​เพื่อ​ความ​บันเทิง​จำนวน​หนึ่ง​ได้ ส่วน​นี้​จะแจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบ​เกี่ยวกับ​วิธี​จัดการ​และ​ใช้​งาน​แอพ​ภายใน​รถ​ของท่าน