จัดการแอพ

การ​อัพเดท​ระบบรถยนต์

อัปเดตแล้ว 11/25/2019

การ​อัพเดท​ระบบรถยนต์

การ​อัพเดต​ระบบ​ประกอบด้วย​ส่วน​ต่างๆ ของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​รถ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​ระบบ​ข้อมูลบันเทิง ถ้า​มี​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ของ​ระบบ​พร้อม​ใช้​งาน ท่าน​สามารถ​ดำเนินการ​อัพเดต​ทั้งหมด​พร้อม​กัน​ใน​คราว​เดียว หรือ​อัพเดต​ที​ละ​รายการ​ก็ได้

จัดการ​การ​อัพเดตระบบ

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​วิธีการ​ติดตั้ง​การ​อัพเดต​ระบบ​ของ​ท่าน​โดยตรง​จาก​รถ โปรด​ดู​วิดีโอ​หรือ​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

16w17 - P5 - Support site - Download Center Symbol

การ​จัดการ​การ​อัพเดต​ระบบ​ทำ​ได้​โดย​ใช้แอพ Download Centre ใน​มุมมอง​แอพพลิเคชั่น​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง การ​กด​ปุ่ม​จะ​เป็น​การ​เริ่ม​การ​ดาวน์​โหลด​แอพพลิเคชั่น​ที่​มุมมอง​ย่อย​ของ​มุมมอง​หน้า​หลัก​ที่ด้านล่าง ถ้า​ไม่​มี​การ​ดำเนินการ​ค้นหา​การ​อัพเดต​ที่​พร้อม​ใช้​งาน​นับตั้งแต่​เมื่อ​ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​เริ่ม​การ​ทำงาน​ครั้ง​ล่าสุด ระบบ​จะ​ดำเนินการค้นหา ถ้า​กำลัง​ทำ​การ​ติดตั้ง​ซอฟต์แวร์​อยู่ ระบบ​จะ​ไม่​ดำเนินการค้นหา ไอ​คอน​ใน​ปุ่ม​ดาวน์​โหลด​แอพพลิคชั่น System updates จะ​แสดง​จำนวน​การ​อัพเดต​ที่​พร้อม​ใช้งาน การ​กด​ปุ่ม​จะ​เป็น​การ​แสดง​รายการ​ของ​การ​อัพเดต​ที่​สามารถ​ติดตั้ง​ใน​รถได้

รถ​จะต้อง​เชื่อมต่อ​อยู่​จึง​จะ​สามารถ​ดำเนินการ​อัพเดต​ระบบได้ สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​วิธีการ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต โปรด​ดูที่ เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน (WiFi), , หรือ เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

การ​อัพเดตระบบ

บันทึก

การ​ตั้ง​ค่า​และ​เมนู​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของซอฟต์แวร์

อัพเดต​การ​อัพเดต​ระบบทั้งหมด

  • เลือก Install all ที่​ขอบ​ด้านล่าง​ของรายการ

ถ้า​ไม่​มี​รายการ จะ​สามารถ​เลือกตัวเลือก Install all ได้​โดย​การ​กดปุ่ม System updates

อัพเดต​การ​อัพเดต​ระบบ​แต่​ละรายการ

  • เลือก Install สำหรับ​ซอฟต์แวร์​ที่ต้องการ

ยกเลิก​การ​ดาวน์โหลด

  • กด​เครื่องหมาย​กากบาท​ใน​ตัว​แสดง​การ​ทำงาน​ซึ่ง​แสดง​ขึ้น​แทนที่ปุ่ม Install เมื่อ​การ​ดาวน์​โหลด​เริ่มต้นแล้ว

โปรด​ทราบ​ว่า ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​ได้​เฉพาะ​การ​ดาวน์​โหลด​เท่านั้น ถ้า​ช่วง​การ​ติดตั้ง​เริ่มต้น​ขึ้น​แล้ว จะ​ไม่​สามารถ​ยกเลิกได้

การ​ค้นหา​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ในเบื้องหลัง

ฟังก์ชั่น​นี้​สามารถ​ปิด​ใช้​งาน​ได้​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด SystemDownload Centre

ยกเลิก​การเลือก Auto Software Update

ถ้า​มี​การ​อัพเดต​พร้อม​ใช้​งาน ข้อความ New software updates available See Download Center จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​ช่อง​ข้อมูล​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง การ​กด​ที่​ข้อความ​จะ​เป็น​การ​เริ่ม​การ​ดาวน์​โหลด​แอพพลิเคชั่น​ที่​มุมมอง​ย่อย​ของ​มุมมอง​หน้า​หลัก​ที่ด้านล่าง ทันที​ที่​การ​ดาวน์​โหลด​แอพพลิเคชั่น​เริ่มต้น​ขึ้น ไอ​คอน​ในปุ่ม System updates สำหรับ​การ​ดาวน์​โหลด​แอพพลิเคชั่น​จะ​แสดง​จำนวน​การ​อัพเดต​ที่​พร้อม​ใช้งาน

การ​ค้นหา​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ใน​เบื้องหลัง​จะ​ได้รับ​การ​เปิด​ใช้​งาน​ไว้​เมื่อ​รถ​ออก​จากโรงงาน

บันทึก

การ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​อาจ​ส่งผล​ต่อ​บริการ​อื่นๆ ที่​มี​การ​ส่ง​ข้อมูล เช่น วิทยุ​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ถ้า​พบว่า​มี​ผลกระทบ​กับ​บริการ​อื่นๆ อย่าง​มาก​จน​ไม่​สามารถ​ใช้​บริการ​นั้น​ได้ ท่าน​สามารถ​หยุด​การ​ดาวน์​โหลดได้ หรือ​อาจจะ​ปิด​หรือ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​อื่นๆ ก็​ได้เช่นกัน

บันทึก

การ​อัพเดต​อาจ​หยุด​ลง​เมื่อ​บิด​สวิตช์​กุญแจ​ไป​ที่ตำแหน่ง OFF และ​ออก​จากรถ

อย่างไร​ก็​ตาม การ​อัพเดต​ไม่​จำเป็นต้อง​เสร็จ​สิ้น​ก่อนที่​จะ​ท่าน​จะ​ออก​จาก​รถ​ก็​ได้ เนื่องจาก​การ​อัพเดต​จะ​เริ่ม​ทำงาน​ต่อเมื่อ​ท่าน​ใช้​รถ​ใน​ครั้งถัดไป

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่