จัดการแอพ

11 ผลลัพธ์

การ​อัพเดท​ระบบรถยนต์

การ​อัพเดต​ระบบ​ประกอบด้วย​ส่วน​ต่างๆ ของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​รถ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​ระบบ​ข้อมูลบันเทิง ถ้า​มี​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ของ​ระบบ​พร้อม​ใช้​งาน ท่าน​สามารถ​ดำเนินการ​อัพเดต​ทั้งหมด​พร้อม​กัน​ใน​คราว​เดียว หรือ​อัพเดต​ที​ละ​รายการ​ก็ได้

แอพ​สำหรับรถ

วอล​โว่​มีบริการ​, แอพ และ​โปรแกรม​ให้​ใช้​เป็น​จำนวน​มาก เพื่อให้​การ​ใช้​รถ​ของ​ท่าน​เพลิดเพลิน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้ บทความ​นี้​จะ​ให้​ภาพรวม​เกี่ยวกับ​แอพ​ภายใน​รถ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​กับ​รถ​ของท่าน

แอพ​สำหรับรถ

วอล​โว่​มี​ตัวเลือก​บริการ แอพ​และ​โปรแกรม​อย่าง​หลากหลาย​ที่​ท่าน​สามารถ​ใช้​ใน​รถ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​ให้​ภาพรวม​เกี่ยวกับ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​กับ​รถ​ของท่าน

เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ร่วมกับ​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​หรือแอพ

ถ้า​ท่าน​ยัง​ไม่ได้​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​หรือ​แอพ​ที่​ดาวน์​โหลด​ไว้ ท่าน​สามารถ​ทำ​ร่วมกับ​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​และ​แอ​พบน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของ​ท่านได้ เมื่อ​ท่าน​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​เป็น​ครั้ง​แรก หรือ​หลังจาก​มี​การ​รี​เซ็ต​กลับไป​เป็น​ค่า​จาก​โรงงาน หรือ​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​บางอย่าง ท่าน​จะต้อง​ยอมรับ​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​ของ​วอล​โว่ด้วย

ปิด​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​และ​ข้อมูล​ส่วนตัว​สำหรับ​ระบบต่างๆ

สำหรับ​รถ​บาง​รุ่น อาจ​จำเป็นต้อง​รี​เซ็ต​ระบบ​แต่​ละ​ระบบ ถ้า​ท่าน​ไม่​ต้องการ​ให้​ระบบ​เหล่านั้น​แบ่งปัน​ข้อมูล​จาก​รถ​ของท่าน โปรด​ดูบท "บทความ​นี้​เกี่ยวข้องกับ​" เพื่อ​ดู​ว่า​ข้อความ​นี้​เกี่ยวข้อง​กับ​รถ​ของ​ท่านหรือไม่ โปรด​ทราบ​ว่า ถ้า​ท่าน​ปิด​ใช้​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ไว้ ท่าน​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชัน​ได้​อย่าง​เต็มรูปแบบ

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ความ​เป็น​ส่วนตัว​และ​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​เฉพาะ​สำหรับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​แต่​ละ​โปรไฟล์

เมื่อ​ท่าน​เริ่ม​ใช้​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ใหม่ การ​ตั้ง​ค่า​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ของ​โปร​ไฟล์​นั้น​จะ​ถูก​ตั้ง​ตาม​การ​ตั้ง​ค่า​เริ่มต้น นั่น​คือ จะ​ถูก​ปิด​ใช้​งานไว้

การ​ดาวน์​โหลด​และ​การ​อัพเดตแอพ

อัปเดตแล้ว 11/25/2019

การ​ดาวน์​โหลด​และ​การ​อัพเดตแอพ

เมื่อ​รถ​ของ​ท่าน​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​อินเทอร์เน็ต ท่าน​สามารถ​ดาวน์​โหลด​และ​อัพเดต​แอพ​โดยตรง​จาก​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของ​รถ​ได้​อย่างง่ายดาย ท่าน​ยัง​มี​ตัวเลือก​ใน​การ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอ​พอีกด้วย

จัดการแอพ

16w17 - P5 - Support site - Download Center Symbol

การ​จัดการ​แอพ​ต่างๆ ทำ​ได้​โดยใช้ Download Centre ใน​มุมมองแอพพลิเคชั่น

รถ​จะต้อง​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​อยู่​จึง​จะ​สามารถ​ดาวน์โหลด​, อัพเดต หรือ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอพได้ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​วิธีการ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต โปรด​ดูที่เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน (WiFi), เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth หรือ

ควร​ทำ​การ​อัพเดต​แอพ​ทั้งหมด​ให้​เป็น​เวอร์ชันล่าสุด

16w17 - Support Site - Download center - display

มุมมอง​แอพพลิเคชั่น​แสดง​แอพ​ต่างๆ ของรถ

ดาวน์​โหลดแอพ

ใน​การ​ดาวน์​โหลด​แอพ โปรด​ดู​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน​หรือ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

การ​ดาวน์​โหลดแอพ

เปิด Download Centre

เลือก New apps เพื่อ​เปิด​รายการ​ของ​แอพ​ที่​มี​อยู่ แต่​ยัง​ไม่ได้​ติดตั้ง​ลง​ในรถ แตะ​ที่​แถว​สำหรับ​แอพ​ใด​แอพห​นึ่ง​เพื่อ​ขยาย​รายการ​ออก และ​ดู​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับแอพ

เลือก Install เพื่อ​เริ่ม​การ​ดาวน์​โหลด​แอพ​ที่ต้องการ

สถานะ​สำหรับ​การ​ติดตั้ง​จะ​แสดงขึ้น

ถ้า​ไม่​สามารถ​เริ่ม​การ​ดาวน์​โหลด​ได้​ในขณะ​นี้ จะ​มี​ข้อความ​แสดงขึ้น แอพ​จะ​ยังคง​อยู่​ใน​รายการ และ​ท่าน​สามารถ​ติดตั้ง​ใน​ภายหลังได้

ยกเลิก​การ​ดาวน์โหลด

กด Abort เพื่อ​ยกเลิก​การ​ดาวน์​โหลด​ที่​กำลัง​ดำเนินการอยู่

โปรด​ทราบ​ว่า ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​ได้​เฉพาะ​การ​ดาวน์​โหลด​เท่านั้น ถ้า​ช่วง​การ​ติดตั้ง​เริ่มต้น​ขึ้น​แล้ว จะ​ไม่​สามารถ​ยกเลิกได้

อัพเดตแอพ

สำหรับ​วิธีการ​อัพเดต​แอพ โปรด​ดู​วิดีโอ​และ​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

การ​อัพเดตแอพ

บันทึก

การ​ตั้ง​ค่า​และ​เมนู​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของซอฟต์แวร์

ติดตั้ง​การ​อัพเดต​ทั้งหมด​ที่​มีอยู่

เปิด Download Centre

เลือก Application updates เพื่อ​เปิด​รายการ​ของ​การ​อัพเดต​ทั้งหมด​ที่​มีอยู่

เลือก Install all

การ​อัพเดต​เริ่มต้นขึ้น

ติดตั้ง​การ​อัพเดต​แต่​ละรายการ

เปิด Download Centre

เลือก Application updates เพื่อ​เปิด​รายการ​ของ​การ​อัพเดต​ทั้งหมด​ที่​มีอยู่

ค้นหา​แอพ​ที่​ต้องการ​แล้วเลือก Install

การ​อัพเดต​เริ่มต้นขึ้น

ถ้า​ใช้​งาน​แอ​พอ​ยู่​ในขณะ​ที่​กำลัง​อัพเดต แอพ​จะ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ใหม่​เพื่อให้​การ​อัพเดต​เสร็จสมบูรณ์

ถอน​การ​ติดตั้งแอพ

ท่าน​จะต้อง​ปิด​แอพ​ที่​ใช้​งาน​อยู่​ก่อน จึง​จะ​สามารถ​ถอน​การ​ติดตั้งได้

เปิด Download Centre

เลือก Application updates

เลือก Installed applications เพื่อ​ดู​รายการ​ของ​แอพ​ทั้งหมด​ที่​ติดตั้งไว้

ค้นหา​แอพ​ที่​ต้องการ​แล้วเลือก Uninstall

เมื่อ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอพ​แล้ว แอพ​นั้น​จะ​หายไป​จากรายการ

บันทึก

การ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​อาจ​ส่งผล​ต่อ​บริการ​อื่นๆ ที่​มี​การ​ส่ง​ข้อมูล เช่น วิทยุ​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ถ้า​พบว่า​มี​ผลกระทบ​กับ​บริการ​อื่นๆ อย่าง​มาก​จน​ไม่​สามารถ​ใช้​บริการ​นั้น​ได้ ท่าน​สามารถ​หยุด​การ​ดาวน์​โหลดได้ หรือ​อาจจะ​ปิด​หรือ​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​อื่นๆ ก็​ได้เช่นกัน

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่

ความ​เป็น​ส่วนตัว​และ​การ​แบ่งปันข้อมูล

บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​แอ​พจำน​วน​มาก​จำเป็นต้อง​สามารถ​ส่ง​และ​รับ​ข้อมูลได้ ฟังก์ชัน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​แอ​พของ​ท่าน​จะ​ถูก​ปิด​ใช้​งาน​ไว้​เป็นมาตรฐาน เพื่อให้​สามารถ​ใช้​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​แอ​พบางอ​ย่าง​ใน​รถ​ได้ ท่าน​จะต้อง​เลือก​ที่​จะ​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​และ​แอ​พเหล่า​นั้น​ด้วย​ตัว​ท่านเอง

การ​อัพเดต​จากรถ

การ​อัพเดต​สำหรับ​ระบบ​หลาย​ระบบ​ใน​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​โดยตรง​จาก​จอแสดงผล​ส่วนกลาง เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​อยู่​กับอินเทอร์เน็ต

อัพเดตแอพ

บทความ​ต่อไปนี้​จะ​อธิบาย​ถึง​วิธีการ​อัพเดทแอพพลิเคชั่น (แอพ) ที่​ติดตั้ง​ใน​รถยนต์​ของท่าน

เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​แอพ​ที่​ดาวน์​โหลด​ไว้​ผ่าน​ทาง​เมนู​การ​ตั้งค่า

ท่าน​สามารถ​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​แอพ​ที่​ดาวน์​โหลด​ไว้​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​เมนู​การ​ตั้ง​ค่า​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของท่าน