จัดการแอพ

11 ผลลัพธ์

การ​อัพเดท​ระบบรถยนต์

การ​อัพเดต​ระบบ​ประกอบด้วย​ส่วน​ต่างๆ ของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​รถ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​ระบบ​ข้อมูลบันเทิง ถ้า​มี​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ของ​ระบบ​พร้อม​ใช้​งาน ท่าน​สามารถ​ดำเนินการ​อัพเดต​ทั้งหมด​พร้อม​กัน​ใน​คราว​เดียว หรือ​อัพเดต​ที​ละ​รายการ​ก็ได้

แอพ​สำหรับรถ

วอล​โว่​มีบริการ​, แอพ และ​โปรแกรม​ให้​ใช้​เป็น​จำนวน​มาก เพื่อให้​การ​ใช้​รถ​ของ​ท่าน​เพลิดเพลิน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้ บทความ​นี้​จะ​ให้​ภาพรวม​เกี่ยวกับ​แอพ​ภายใน​รถ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​กับ​รถ​ของท่าน

แอพ​สำหรับรถ

วอล​โว่​มี​ตัวเลือก​บริการ แอพ​และ​โปรแกรม​อย่าง​หลากหลาย​ที่​ท่าน​สามารถ​ใช้​ใน​รถ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​ให้​ภาพรวม​เกี่ยวกับ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​กับ​รถ​ของท่าน

เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ร่วมกับ​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​หรือแอพ

ถ้า​ท่าน​ยัง​ไม่ได้​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​หรือ​แอพ​ที่​ดาวน์​โหลด​ไว้ ท่าน​สามารถ​ทำ​ร่วมกับ​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​และ​แอ​พบน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของ​ท่านได้ เมื่อ​ท่าน​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​บริการ​เป็น​ครั้ง​แรก หรือ​หลังจาก​มี​การ​รี​เซ็ต​กลับไป​เป็น​ค่า​จาก​โรงงาน หรือ​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​บางอย่าง ท่าน​จะต้อง​ยอมรับ​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​ของ​วอล​โว่ด้วย

ปิด​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​และ​ข้อมูล​ส่วนตัว​สำหรับ​ระบบต่างๆ

สำหรับ​รถ​บาง​รุ่น อาจ​จำเป็นต้อง​รี​เซ็ต​ระบบ​แต่​ละ​ระบบ ถ้า​ท่าน​ไม่​ต้องการ​ให้​ระบบ​เหล่านั้น​แบ่งปัน​ข้อมูล​จาก​รถ​ของท่าน โปรด​ดูบท "บทความ​นี้​เกี่ยวข้องกับ​" เพื่อ​ดู​ว่า​ข้อความ​นี้​เกี่ยวข้อง​กับ​รถ​ของ​ท่านหรือไม่ โปรด​ทราบ​ว่า ถ้า​ท่าน​ปิด​ใช้​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ไว้ ท่าน​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชัน​ได้​อย่าง​เต็มรูปแบบ

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ความ​เป็น​ส่วนตัว​และ​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​เฉพาะ​สำหรับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​แต่​ละ​โปรไฟล์

อัปเดตแล้ว 11/25/2019

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ความ​เป็น​ส่วนตัว​และ​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​เฉพาะ​สำหรับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​แต่​ละ​โปรไฟล์

เมื่อ​ท่าน​เริ่ม​ใช้​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ใหม่ การ​ตั้ง​ค่า​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ของ​โปร​ไฟล์​นั้น​จะ​ถูก​ตั้ง​ตาม​การ​ตั้ง​ค่า​เริ่มต้น นั่น​คือ จะ​ถูก​ปิด​ใช้​งานไว้

เมื่อ​ท่าน​เลือก​ที่​จะ​เริ่ม​ใช้​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ใหม่ จะ​จำเป็นต้อง​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​ที่​โปร​ไฟล์​นั้น​จะใช้ โดย​จะ​เป็น​เช่นนี้​ถึงแม้ว่า​ท่าน​จะ​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​สำหรับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​อื่น​ไว้​ก่อน​หน้า​นี้​ก็ตาม

ใน​บางครั้ง หลังจาก​ที่​นำ​รถ​เข้า​ศูนย์บริการ​หรือ​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์ การ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​ใน​รถ​ของ​ท่าน​อาจ​ถูก​รี​เซ็ต​กลับไป​เป็น​การ​ตั้ง​ค่าเริ่มต้น เนื่องจาก​การ​ตั้ง​ค่า​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​เป็น​ค่า​โดยเฉพาะ​สำหรับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​แต่​ละ​โปร​ไฟล์ จึง​จำเป็นต้อง​เปิด​ใช้​งาน​อีก​ครั้ง​แยกกัน​สำหรับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​แต่​ละ​โปรไฟล์

บันทึก

เมื่อ​ท่าน​ซื้อ​รถ​วอล​โว่ บ่อยครั้ง​ที่​ตัวแทน​จำหน่าย​จะ​สามารถ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ภายใน​รถ และ​อธิบาย​ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ ให้​ท่าน​ทราบ​ใน​ฐานะ​ลูกค้าได้ นั่น​หมายความ​ว่า การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​การ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​ใน​รถ​ใหม่​อาจ​ได้รับ​การ​เปิด​ใช้​งาน​เมื่อ​ทำ​การ​ส่ง​มอบรถ

และ​จากนั้น ถ้า​ท่าน​เริ่ม​ใช้​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ใหม่ การ​ตั้ง​ค่า​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​โปร​ไฟล์​ใหม่​นั้น​จะ​ถูก​ปิด​ใช้​งาน​ไว้ และ​จำเป็นต้อง​เปิด​ใช้​งาน จึง​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​บริการ​นั้นได้ กรณี​นี้​ยัง​รวมถึง​การ​ตั้ง​ค่า​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​แอพ​ที่​ดาวน์​โหลด​ไว้ด้วย

ตรวจสอบ​ว่า​กำลัง​ใช้​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ใดอยู่

การ​ตั้ง​ค่า​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​อาจ​มี​ลักษณะ​การ​แสดงผล​ที่​แตกต่าง​กัน​ออกไป​สำหรับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​แต่​ละ​โปร​ไฟล์​ใน​รถ​ของ​ท่าน ตัวอย่างเช่น โปร​ไฟล์​หนึ่ง​อาจ​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ไว้​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​เพียง​หนึ่ง​บริการ ในขณะ​ที่​อีก​โปร​ไฟล์​หนึ่ง​เปิด​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​ไว้​สำหรับ​บริการ​และ​แอพ​ที่​ดาวน์​โหลด​ไว้​ทั้งหมด เป็นต้น

ถ้า​ดู​เหมือนว่า​แอ​พบาง​แอพหรื​อบ​ริ​การ​แบบ​เชื่อมต่อ​บาง​บริการ​ใน​รถ​ของ​ท่าน​ทำงาน​ไม่​ถูกต้อง เช่น มี​การ​ร้อง​ขอ​หลาย​ครั้ง​ให้​ทำ​การ​อนุญาต​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บาง​ฟังก์ชัน ให้​ตรวจสอบ​ว่า​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ใด​ที่​ท่าน​ใช้​งาน​อยู่ และ​โปร​ไฟล์​นั้น​ได้​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ไว้​สำหรับ​บริการใดบ้าง

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​โปร​ไฟล์​คนขับ​ได้ใน Profile ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของท่าน

ท่าน​สามารถ​เลือก​ที่​จะ​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​ที่​ต้องการ​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​โปร​ไฟล์​ใด​โปร​ไฟล์​หนึ่ง​ได้​ตลอดเวลา แต่​การ​เปลี่ยนแปลง​ต่างๆ จะ​มี​ผล​ใช้​ชั่วคราว​เท่านั้น ถ้า​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​ได้รับ​การ​ป้องกัน​และ​บันทึกไว้ กรณี​นี้​ก็​เนื่องจาก​ถ้า​โปร​ไฟล์​ได้รับ​การ​ป้องกัน​ไว้ การ​ตั้ง​ค่า​ทั้งหมด​จะ​ถูก​คืน​ค่า​กลับไป​เป็น​ค่าที่​บันทึก​ไว้​ล่าสุด เมื่อ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถ​และ​ล็อครถ

ใน​การ​บันทึก​การ​เปลี่ยนแปลง​ที่​ทำ​กับ​โปร​ไฟล์​ของ​คนขับ​ที่​ป้องกัน​ไว้ ให้​ไปที่ SettingsSystemDriver ProfilesEdit Profile บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของ​ท่าน แล้ว​กด​เพื่อ​บันทึก​การ​เปลี่ยนแปลง​สำหรับ​โปร​ไฟล์​นั้น​ที่​ด้านล่าง​ของหน้าจอ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจาก​นั้น​ที่​มี​การ​ติดตั้ง​หรือ​มี​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ที่​มี​ให้บริการ​ตั้งแต่​และ​รวมถึง​เดือนพฤศจิกายน 2017

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจาก​นั้น​ที่​มี​การ​ติดตั้ง​หรือ​มี​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ที่​มี​ให้บริการ​ตั้งแต่​และ​รวมถึง​เดือนพฤศจิกายน 2017

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจาก​นั้น​ที่​มี​การ​ติดตั้ง​หรือ​มี​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ที่​มี​ให้บริการ​ตั้งแต่​และ​รวมถึง​เดือนพฤศจิกายน 2017

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจาก​นั้น​ที่​มี​การ​ติดตั้ง​หรือ​มี​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ที่​มี​ให้บริการ​ตั้งแต่​และ​รวมถึง​เดือนพฤศจิกายน 2017

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจาก​นั้น​ที่​มี​การ​ติดตั้ง​หรือ​มี​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ที่​มี​ให้บริการ​ตั้งแต่​และ​รวมถึง​เดือนพฤศจิกายน 2017

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจาก​นั้น​ที่​มี​การ​ติดตั้ง​หรือ​มี​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ที่​มี​ให้บริการ​ตั้งแต่​และ​รวมถึง​เดือนพฤศจิกายน 2017

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่

การ​ดาวน์​โหลด​และ​การ​อัพเดตแอพ

เมื่อ​รถ​ของ​ท่าน​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​อินเทอร์เน็ต ท่าน​สามารถ​ดาวน์​โหลด​และ​อัพเดต​แอพ​โดยตรง​จาก​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของ​รถ​ได้​อย่างง่ายดาย ท่าน​ยัง​มี​ตัวเลือก​ใน​การ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอ​พอีกด้วย

ความ​เป็น​ส่วนตัว​และ​การ​แบ่งปันข้อมูล

บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​แอ​พจำน​วน​มาก​จำเป็นต้อง​สามารถ​ส่ง​และ​รับ​ข้อมูลได้ ฟังก์ชัน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​แอ​พของ​ท่าน​จะ​ถูก​ปิด​ใช้​งาน​ไว้​เป็นมาตรฐาน เพื่อให้​สามารถ​ใช้​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​แอ​พบางอ​ย่าง​ใน​รถ​ได้ ท่าน​จะต้อง​เลือก​ที่​จะ​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​และ​แอ​พเหล่า​นั้น​ด้วย​ตัว​ท่านเอง

การ​อัพเดต​จากรถ

การ​อัพเดต​สำหรับ​ระบบ​หลาย​ระบบ​ใน​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​โดยตรง​จาก​จอแสดงผล​ส่วนกลาง เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​อยู่​กับอินเทอร์เน็ต

อัพเดตแอพ

บทความ​ต่อไปนี้​จะ​อธิบาย​ถึง​วิธีการ​อัพเดทแอพพลิเคชั่น (แอพ) ที่​ติดตั้ง​ใน​รถยนต์​ของท่าน

เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​แอพ​ที่​ดาวน์​โหลด​ไว้​ผ่าน​ทาง​เมนู​การ​ตั้งค่า

ท่าน​สามารถ​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​และ​แอพ​ที่​ดาวน์​โหลด​ไว้​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​เมนู​การ​ตั้ง​ค่า​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของท่าน