จัดการแอพ

ปิด​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​และ​ข้อมูล​ส่วนตัว​สำหรับ​ระบบต่างๆ

อัปเดตแล้ว 1/21/2020

ปิด​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​และ​ข้อมูล​ส่วนตัว​สำหรับ​ระบบต่างๆ

สำหรับ​รถ​บาง​รุ่น อาจ​จำเป็นต้อง​รี​เซ็ต​ระบบ​แต่​ละ​ระบบ ถ้า​ท่าน​ไม่​ต้องการ​ให้​ระบบ​เหล่านั้น​แบ่งปัน​ข้อมูล​จาก​รถ​ของท่าน โปรด​ดูบท "บทความ​นี้​เกี่ยวข้องกับ​" เพื่อ​ดู​ว่า​ข้อความ​นี้​เกี่ยวข้อง​กับ​รถ​ของ​ท่านหรือไม่ โปรด​ทราบ​ว่า ถ้า​ท่าน​ปิด​ใช้​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ไว้ ท่าน​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชัน​ได้​อย่าง​เต็มรูปแบบ

ปิด​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล บริการ Volvo On Call

สำหรับ​ตลาด​ที่มี Volvo On Call ให้บริการเท่านั้น

  1. สำหรับรุ่น S60 และ V60 จะ​สามารถ​ปิด​ใช้​งาน​การ​ส่ง​สัญญาณ​วิทยุ​ได้​ใน​เมนู​การ​ตั้ง​ค่าสำหรับ Volvo On Call
  2. สำหรับ XC90 จะ​สามารถ​ปิด​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ส่ง​สัญญาณ​วิทยุ​ได้​ในเมนู Volvo On Call
  3. สำหรับ​รุ่น​อื่นๆ จะ​สามารถ​ยกเลิก​การ​เป็นสมาชิก Volvo On Call ที่​กำลัง​ดำเนิน​อยู่​ได้ เมื่อ​ยกเลิก​การ​เป็น​สมาชิกแล้ว Volvo On Call จะ​ไม่​ทำ​การ​แบ่งปัน​ข้อมูลใดๆ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​วิธีการ​ยกเลิก​การ​เป็นสมาชิก Volvo On Call โปรด​ดู​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ของ​รถ​ของ​ท่าน หรือ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของท่าน

ปิด​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​รถ​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ผ่าน​ทาง​โมเด็ม​ของรถ, P-SIM, Bluetooth หรือ WI-FI

ไปที่ SettingsInternet settings และเลือก "none" (ไม่มี) เป็น​แหล่งที่มา​สำหรับ​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรด​ทราบ​ว่า ถ้า​ท่าน​ปิด​การ​ตั้ง​ค่า​นี้ รถ​จะ​ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​ด้วยเช่นกัน

RTI (ข้อมูล​การจราจร​บนถนน) ผ่าน RDS-TMC จะ​ไม่​แบ่งปัน​ข้อมูล​จาก​รถ​ของท่าน

สำหรับ RTI ผ่าน RDS-TMC จะ​ไม่​จำเป็นต้อง​ดำเนินการ​ใดๆ เนื่องจาก​ระบบ​ใช้ความถี่ FM ใน​การ​รับ​ข้อมูล​เท่านั้น ไม่​ใช้​ใน​การ​ส่งข้อมูล ไม่​มี​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ส่วนตัว​ใดๆ จากรถ

รุ่นรถ/รุ่นปี

V40 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018

V70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2016 XC90 ตั้งแต่​รุ่นปี 2014

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

V40 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018

V70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2016 XC90 ตั้งแต่​รุ่นปี 2014

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่