ความบันเทิง

16 ผลลัพธ์

TuneIn

TuneIn เป็น​บริการ​วิทยุ​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ซึ่ง​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​รถ​ที่ติดตั้ง Sensus Connect TuneIn นำเสนอ​สถานี​วิทยุ​สด​ทั่ว​โลกกว่า 100,000 สถานี​จาก​ทวีป​ต่างๆ และ​รายการ​ที่​ท่าน​สามารถ​รับ​ฟัง​ได้​ทันที​ที่ต้องการ (เช่น พอด​แคสท์ และ​บท​สัมภาษณ์​ต่างๆ เป็นต้น) กว่า​สอง​ล้านรายการ

Record & Send

Record & Send (บันทึกเสียง​และส่ง) เป็น​แอพ​ภายใน​รถ​ที่​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​บันทึก​ข้อความ​เสียง​ส่วนตัว​ของ​ท่าน แล้ว​ส่งไป​ยัง​ผู้รับ​ที่​เลือก​ไว้ได้

เคล็ด​ลับ​ใน​การใช้ Apple®CarPlay®

ท่าน​สามารถ​ค้นหา​เคล็ด​ลับ​ที่​อาจ​มี​ประโยชน์​เมื่อ​ท่าน​ใช้งาน CarPlay ได้ที่นี่

แอพ​สำหรับรถ

วอล​โว่​มีบริการ​, แอพ และ​โปรแกรม​ให้​ใช้​เป็น​จำนวน​มาก เพื่อให้​การ​ใช้​รถ​ของ​ท่าน​เพลิดเพลิน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้ บทความ​นี้​จะ​ให้​ภาพรวม​เกี่ยวกับ​แอพ​ภายใน​รถ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​กับ​รถ​ของท่าน

Stitcher

รถ​ที่ติดตั้ง Sensus Connect จะ​ช่วย​ให้​ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​แอ​พจำน​วน​หนึ่งได้ ท่าน​สามารถ​ใช้แอพ Stitcher ใน​การ​ฟัง​รายการแบบ On-Demand (เช่น พอดแคสท์) ใน​รถ​ของ​ท่านได้

การอัพเดต Gracenote®

วอล​โว่​มุ่งมั่น​ทำงาน​อย่าง​ต่อเนื่อง​เพื่อให้​รถ​ของ​ท่าน​มี​ความ​ทันสมัย​อยู่เสมอ ดังนั้น การอัพเดต Gracenote® เป็น​ประจำ​จึง​เป็น​เรื่อง​ที่ดี การ​อัพเดต​จะ​เกิดขึ้น​ใน​สอง​ขั้นตอน​โดย​ใช้​หน่วยความจำแบบ USB ที่​ว่างเปล่า

การใช้ Apple®CarPlay®

การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS เข้า​กับ​รถ​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ฟังเพลง​, ใช้สายโทรศัพท์​, ส่ง​และ​รับ​ข้อความ รวมถึง​ใช้​แอพ​ที่​เลือก​ไว้​จำนวน​หนึ่งได้ นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ควบคุม​ฟังก์ชั่น​เหล่านี้​ด้วย​เสียง​โดยใช้ Siri ได้​อีกด้วย

แอพ​สำหรับรถ

วอล​โว่​มี​ตัวเลือก​บริการ แอพ​และ​โปรแกรม​อย่าง​หลากหลาย​ที่​ท่าน​สามารถ​ใช้​ใน​รถ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​ให้​ภาพรวม​เกี่ยวกับ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​กับ​รถ​ของท่าน

การใช้ TuneIn

บริการ​วิทยุ​ผ่านอินเทอร์เน็ต TuneIn มี​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ท่าน​สามารถ​ฟัง​วิทยุ​ในท้องถิ่น​, เพิ่ม​รายการ​โปรด หรือ​บันทึก​ทาง​ลัด​ไป​ยัง​สถานี​วิทยุ​ได้ เป็นต้น บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีใช้​บริการ​เหล่านี้ และ​ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​เหล่านี้​จาก​รถ​ของ​ท่าน​ได้อย่างไร

CarPlay®

CarPlay ทำ​ให้​สามารถ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จำนวน​มาก​ในอุปกรณ์ iOS ของ​ท่าน​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของ​รถได้ ท่าน​สามารถ​อ่านเกี่ยวกับ CarPlay และ​สิ่ง​ที่​ท่าน​ควร​ทราบ​ก่อน​เริ่ม​ใช้​งาน​ฟังก์ชั่น​นี้​ได้ที่นี่

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) จากอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต) กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth®

อัปเดตแล้ว 1/21/2020

จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth®

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) ระหว่าง​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต)

คำแนะนำ

ใน​การ​สร้าง​การเชื่อมต่อ Bluetooth® โปรด​ดู​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน หรือ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​เข้า​กับอุปกรณ์ Bluetooth®

ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​มี​สอง​เวอร์​ชั่น​ด้วยกัน ใน​การ​ดู​ว่า​เวอร์​ชั่น​ใด​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ใน​รถ​ของ​ท่าน ให้​ตรวจสอบ​ว่า​มี​ปุ่มเชื่อมต่อ หรือไม่ ถ้า​มี ให้​ไป​ที่ส่วน Sensus Connect ถ้า​ไม่​มี ให้​ไป​ที่ส่วน Sensus

Sensus Connect

บน​โทรศัพท์​ของท่าน: ไปที่ Settings (การ​ตั้งค่า) แล้ว​ตรวจสอบว่า Bluetooth® เปิด​ใช้​งานอยู่

บน​โทรศัพท์​ของท่าน: ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ได้​ตั้ง​ค่า​โทรศัพท์​ให้​อยู่​ใน​โหมด​สามารถ​มองเห็นได้

บน​คอนโซลกลาง: กด TEL แล้วเลือก OK/MENU

บน​คอนโซลกลาง: หมุนปุ่ม OK/MENU เพื่อเลือก Search new phone (สำหรับ​อุปกรณ์​เล่นสื่อข้อมูล Search new device) แล้วกด OK/MENU

ในตอนนี้ ระบบ​จะ​ค้นหา​โทรศัพท์​ที่​พร้อม​ใช้งาน

บน​คอนโซลกลาง: เลือก​อุปกรณ์​ของ​ท่าน​จาก​รายการ แล้วกด OK/MENU

บน​คอนโซลกลาง: เลือก Connect for phone หรือ Connect for media แล้วกด OK/MENU

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​รหัส​ที่​แสดง​บน​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​ตรงกัน​กับ​รหัส​ที่​แสดง​บน​หน้าจอ​ใน​รถ​ของท่าน ถ้า​ตรงกัน ให้​ยอมรับ​รหัส​ทั้ง​สองที่

บน​โทรศัพท์​ของท่าน: ยอมรับ​หรือ​ปฏิเสธ​ตัวเลือก​ใดๆ เกี่ยวกับ​สมุด​โทรศัพท์​และข้อความ (สำหรับ​โทรศัพท์​บาง​รุ่นเท่านั้น)

ในตอนนี้ โทรศัพท์/อุปกรณ์​เล่น​สื่อข้อมูล​ได้รับ​การ​จับคู่​เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านแล้ว ถ้า​วิธี​นี้​ไม่​เป็น​ผลสำเร็จ ให้กด EXIT แล้ว​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำใน จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน หรือ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน

Sensus

บน​โทรศัพท์​ของท่าน: ไปที่ Settings (การ​ตั้งค่า) แล้ว​ตรวจสอบว่า Bluetooth® เปิด​ใช้​งานอยู่

บน​คอนโซลกลาง: กด TEL หรือMEDIA แล้วเลือก OK/MENU

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​อุปกรณ์​ภายนอก​ของ​ท่าน​และ​บน​หน้าจอ​ของ​รถ เพื่อ​ทำ​ขั้นตอน​ให้​เสร็จสมบูรณ์

ในตอนนี้ โทรศัพท์/อุปกรณ์​เล่น​สื่อข้อมูล​ได้รับ​การ​จับคู่​เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านแล้ว ถ้า​วิธี​นี้​ไม่​เป็น​ผลสำเร็จ ให้กด EXIT แล้ว​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำใน จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน หรือ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน

P3/P4 - Support site - Center console - TEL/MEDIA
P3/P4 - Support site - Phone view

เมื่อโทรศัพท์/อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​ของ​ท่าน​ได้รับ​การ​จับคู่​แล้ว​และ​ได้​ถูก​เลือก​ไว้ ชื่อ​ของ​อุปกรณ์​นั้น​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​หน้าจอของ Sensus Infotainment และ​ท่าน​สามารถ​ควบคุม​การ​ทำงาน​ของ​อุปกรณ์​จาก​รถได้

บันทึก

ขั้นตอน​นี้​จะ​ดำเนินการ​เพียง​ครั้ง​เดียวเท่านั้น จากนั้น​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​จะ​พยายาม​เชื่อมต่อ​กับ​อุปกรณ์​ของ​ท่าน​โดย​อัตโนมัติ เมื่อ​อุปกรณ์​นั้น​อยู่​ภายใน​ระยะ​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ และ​ได้​เปิด​ใช้งาน Bluetooth® ไว้

บันทึก

ถ้า​มี​การ​อัพเดต​ระบบปฏิบัติการ​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน การ​ดำเนินการ​นี้​อาจ​ตัด​การ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​โทรศัพท์​กับ​รถได้ ถ้า​เกิด​กรณี​นี้​ขึ้น ให้​ลบ​โทรศัพท์​ออก​จาก​รายการ​โทรศัพท์​ที่​จับคู่​ไว้แล้ว (ดูที่ ลบอุปกรณ์ Bluetooth ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน) และ​ทำ​ขั้นตอน​การ​จับคู่​ที่​อธิบาย​ไว้​ใน​บทความ​นี้​ซ้ำ​อีกครั้ง

คำแนะนำ​แบบ​โต้ตอบสำหรับ Sensus Connect

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018มี Sensus Connect ติดตั้งอยู่

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019มี Sensus Connect ติดตั้งอยู่

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60 และ XC60 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2014 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2018

V40, V70, XC70 และ S80 ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2015 ถึง​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2019

ขอบเขต​ของรุ่น​, ระบบ และ​บริการ อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

สำหรับ​รุ่น​รถ​ตั้งแต่​และ​รวมทั้ง​รุ่นปี 2020 โปรด​ดู​คู่มือ​แบบ​ออนไลน์​สำหรับ​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่

TuneIn

TuneIn เป็น​บริการ​วิทยุ​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ซึ่ง​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​รถ​ที่ติดตั้ง Sensus Connect TuneIn นำเสนอ​สถานี​วิทยุ​สด​ทั่ว​โลกกว่า 100,000 สถานี​จาก​ทวีป​ต่างๆ และ​มี​รายการ​ที่​ท่าน​สามารถ​รับ​ฟัง​ได้​ทันที​ที่ต้องการ (เช่น พอด​แคสท์ และ​บท​สัมภาษณ์​ต่างๆ เป็นต้น) กว่า​สอง​ล้านรายการ

เคล็ด​ลับ​ใน​การใช้ Android Auto

ท่าน​สามารถ​ค้นหา​เคล็ด​ลับ​ที่​อาจ​มี​ประโยชน์​เมื่อ​ท่าน​ใช้งาน Android Auto ได้ที่นี่

Gracenote®

Gracenote® จะ​ระบุ วิเคราะห์ และ​เรียงลำดับ​เพลง​เพื่อให้​สะดวก​ต่อ​การ​เล่น การ​ค้นหา​และ​การ​เลื่อน​ไป​ตาม​ไลบ​ลา​รี​เพลง​ของท่าน

การใช้ TuneIn

บริการ​วิทยุ​ผ่านอินเทอร์เน็ต TuneIn มี​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ท่าน​สามารถ​ฟัง​วิทยุ​ในท้องถิ่น​, เพิ่ม​รายการ​โปรด หรือ​บันทึก​ทาง​ลัด​ไป​ยัง​สถานี​วิทยุ​ได้ เป็นต้น บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีใช้​บริการ​เหล่านี้ และ​ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​เหล่านี้​จาก​รถ​ของ​ท่าน​ได้อย่างไร