ความบันเทิง

16 ผลลัพธ์

TuneIn

TuneIn เป็น​บริการ​วิทยุ​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ซึ่ง​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​รถ​ที่ติดตั้ง Sensus Connect TuneIn นำเสนอ​สถานี​วิทยุ​สด​ทั่ว​โลกกว่า 100,000 สถานี​จาก​ทวีป​ต่างๆ และ​รายการ​ที่​ท่าน​สามารถ​รับ​ฟัง​ได้​ทันที​ที่ต้องการ (เช่น พอด​แคสท์ และ​บท​สัมภาษณ์​ต่างๆ เป็นต้น) กว่า​สอง​ล้านรายการ

Record & Send

Record & Send (บันทึกเสียง​และส่ง) เป็น​แอพ​ภายใน​รถ​ที่​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​บันทึก​ข้อความ​เสียง​ส่วนตัว​ของ​ท่าน แล้ว​ส่งไป​ยัง​ผู้รับ​ที่​เลือก​ไว้ได้

เคล็ด​ลับ​ใน​การใช้ Apple®CarPlay®

ท่าน​สามารถ​ค้นหา​เคล็ด​ลับ​ที่​อาจ​มี​ประโยชน์​เมื่อ​ท่าน​ใช้งาน CarPlay ได้ที่นี่

แอพ​สำหรับรถ

วอล​โว่​มีบริการ​, แอพ และ​โปรแกรม​ให้​ใช้​เป็น​จำนวน​มาก เพื่อให้​การ​ใช้​รถ​ของ​ท่าน​เพลิดเพลิน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้ บทความ​นี้​จะ​ให้​ภาพรวม​เกี่ยวกับ​แอพ​ภายใน​รถ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​กับ​รถ​ของท่าน

Stitcher

รถ​ที่ติดตั้ง Sensus Connect จะ​ช่วย​ให้​ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​แอ​พจำน​วน​หนึ่งได้ ท่าน​สามารถ​ใช้แอพ Stitcher ใน​การ​ฟัง​รายการแบบ On-Demand (เช่น พอดแคสท์) ใน​รถ​ของ​ท่านได้

การอัพเดต Gracenote®

วอล​โว่​มุ่งมั่น​ทำงาน​อย่าง​ต่อเนื่อง​เพื่อให้​รถ​ของ​ท่าน​มี​ความ​ทันสมัย​อยู่เสมอ ดังนั้น การอัพเดต Gracenote® เป็น​ประจำ​จึง​เป็น​เรื่อง​ที่ดี การ​อัพเดต​จะ​เกิดขึ้น​ใน​สอง​ขั้นตอน​โดย​ใช้​หน่วยความจำแบบ USB ที่​ว่างเปล่า

การใช้ Apple®CarPlay®

การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS เข้า​กับ​รถ​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ฟังเพลง​, ใช้สายโทรศัพท์​, ส่ง​และ​รับ​ข้อความ รวมถึง​ใช้​แอพ​ที่​เลือก​ไว้​จำนวน​หนึ่งได้ นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ควบคุม​ฟังก์ชั่น​เหล่านี้​ด้วย​เสียง​โดยใช้ Siri ได้​อีกด้วย

แอพ​สำหรับรถ

วอล​โว่​มี​ตัวเลือก​บริการ แอพ​และ​โปรแกรม​อย่าง​หลากหลาย​ที่​ท่าน​สามารถ​ใช้​ใน​รถ​ของ​ท่านได้ บทความ​นี้​จะ​ให้​ภาพรวม​เกี่ยวกับ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​กับ​รถ​ของท่าน

การใช้ TuneIn

บริการ​วิทยุ​ผ่านอินเทอร์เน็ต TuneIn มี​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ท่าน​สามารถ​ฟัง​วิทยุ​ในท้องถิ่น​, เพิ่ม​รายการ​โปรด หรือ​บันทึก​ทาง​ลัด​ไป​ยัง​สถานี​วิทยุ​ได้ เป็นต้น บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีใช้​บริการ​เหล่านี้ และ​ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​เหล่านี้​จาก​รถ​ของ​ท่าน​ได้อย่างไร

CarPlay®

CarPlay ทำ​ให้​สามารถ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จำนวน​มาก​ในอุปกรณ์ iOS ของ​ท่าน​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของ​รถได้ ท่าน​สามารถ​อ่านเกี่ยวกับ CarPlay และ​สิ่ง​ที่​ท่าน​ควร​ทราบ​ก่อน​เริ่ม​ใช้​งาน​ฟังก์ชั่น​นี้​ได้ที่นี่

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) จากอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต) กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth®

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) ระหว่าง​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต)

TuneIn

TuneIn เป็น​บริการ​วิทยุ​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ซึ่ง​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​รถ​ที่ติดตั้ง Sensus Connect TuneIn นำเสนอ​สถานี​วิทยุ​สด​ทั่ว​โลกกว่า 100,000 สถานี​จาก​ทวีป​ต่างๆ และ​มี​รายการ​ที่​ท่าน​สามารถ​รับ​ฟัง​ได้​ทันที​ที่ต้องการ (เช่น พอด​แคสท์ และ​บท​สัมภาษณ์​ต่างๆ เป็นต้น) กว่า​สอง​ล้านรายการ

เคล็ด​ลับ​ใน​การใช้ Android Auto

อัปเดตแล้ว 11/25/2019

เคล็ด​ลับ​ใน​การใช้ Android Auto

ท่าน​สามารถ​ค้นหา​เคล็ด​ลับ​ที่​อาจ​มี​ประโยชน์​เมื่อ​ท่าน​ใช้งาน Android Auto ได้ที่นี่

ปุ่ม​หน้าหลัก

หาก​ท่าน​อยู่​ใน​แอพ​ใด​แอพห​นึ่ง ท่าน​สามารถ​กด​ไอคอน Android auto ใน​มุมมอง​ของ​แอพ​นั้นๆ เพื่อ​กลับไป​ที่มุมมอง Android auto ได้ตลอดเวลา

ตรวจเช็ค Android Auto

แอพ​ต่างๆ ของ Android Auto สามารถ​ควบคุม​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ส่วนกลาง โทรศัพท์มือถือ หรือ​แผง​ปุ่มกด​ทาง​ขวามือ​ของ​พวงมาลัยได้ใช้​กับ​ฟังก์ชั่น​บางฟังก์ชั่น

การ​รับรู้เสียง

Android Auto สามารถ​ควบคุม​ด้วย​ระบบ​ควบคุม​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง​ได้ด้วย การกดเป็น​ระยะเวลานานบน​ปุ่มพวงมาลัย จะ​เป็น​การ​สั่งงาน​ระบบ​ควบคุม​การ​รับรู้​คำสั่ง​เสียง และ​การ​กด​เป็น​เวลา​สั้นๆ จะ​เป็น​การ​ปิด​ใช้​งาน​ระบบ​ควบคุม​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง

การ​นำ​ทาง​โดยใช้ Android Auto

หาก​ท่าน​ใช้​ระบบ​นำ​ทาง​แผน​ที่ผ่าน Android auto จะ​ไม่​มี​คำแนะนำ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​หรือจอแสดงผล Head-upจอแสดงผล Head-up จะ​ไม่​มีใน XC40 รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น แต่​จะ​มี​อยู่​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลางเท่านั้น

ถ้า​เริ่ม​การ​นำ​ทางจาก Google Maps การ​แนะนำ​เส้นทางแบบ Turn-by-Turn ใน​ท้องถิ่น​ที่​ทำงาน​อยู่​จะ​หยุดทำงาน

ส่ง/อ่าน​ออก​เสียงข้อความ

การใช้Google assistant ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​เขียนข้อความ​, เขียน​ข้อความ​ตาม​คำพูด และ​อ่าน​ออก​เสียง​ข้อความได้ การ​แจ้ง​เตือน​ข้อความ​ใหม่​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ด้านบน​ของ​หน้าจอ​เป็น​เวลา​สอง​ถึง​สามวินาที ถ้า​ท่าน​ปิด​การ​แจ้ง​เตือน ท่าน​สามารถ​กลับไป​ยัง​หน้าจอ​หลัก​เพื่อ​ดู​การ​แจ้ง​เตือน​นั้น​ได้ตลอดเวลา ใน​การ​ฟัง​ข้อความ​ของ​ท่าน ให้​เลือก​การ​แจ้งเตือน

ระดับเสียง

การ​ตั้ง​ค่า​ระดับ​เสียงสำหรับ Voice Control, Navi Voice Guidance และ Phone Ringtone สามารถ​ดู​ได้​โดย​การกด:

Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

SoundSystem Volumes.

16w46 - P5 - Support site - Android Auto Clock View

ด้วย Android Auto ท่าน​สามารถ​โทร​ออก ขอรับ​เส้นทาง​และ​ใช้​แอพ​ต่างๆ ได้

เคล็ด​ลับทั่วไป

  • ต้อง​แน่ใจ​ว่า​แอ​พของ​ท่าน​ได้รับ​การ​อัพเดตแล้ว
  • เมื่อ​ท่าน​สตาร์ท​รถ ให้​รอ​จนกระทั่ง​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เริ่ม​ทำงาน​ก่อนที่​จะ​เชื่อมต่อโทรศัพท์ หลังจาก​นั้น ท่าน​สามารถเปิด Android Auto ได้​จาก​มุมมองแอพ
  • ถ้า​ท่าน​มี​ปัญหากับ Android Auto ให้​ปลด​การ​เชื่อมต่อโทรศัพท์ Android ของ​ท่าน​ออก​จาก​ช่องเสียบ USB แล้ว​เชื่อมต่อ​กลับ​เข้า​ไป​อีกครั้ง ใน​ขั้น​สุดท้าย ท่าน​สามารถ​ลอง​ปิด​แอพ​ที่​ทำงาน​อยู่​ทั้งหมด และ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​โทรศัพท์​ของ​ท่านใหม่
  • ฟังก์ชัน Bluetooth จะ​ทำงาน​ในขณะที่ Android Auto ทำงานอยู่ ท่าน​สามารถ​เล่น​สื่อข้อมูลผ่าน Bluetooth ในขณะ​ที่​โทรศัพท์​เชื่อมต่อ​อยู่กับ Android Auto ได้
  • โทรศัพท์ Android สามารถ​บันทึก​พร้อม​กัน​ได้​สูงสุดถึง 20 เครื่อง เมื่อ​รายการ​นี้​เต็ม​แล้ว และ​มี​การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ใหม่ โทรศัพท์​ที่​เก่า​ที่สุด​จะ​ถูก​ลบไป หาก​ท่าน​ต้องการ​ลบ​รายการ​นี้ จะต้อง​ตั้ง​ค่า​การ​ตั้ง​ค่า​จาก​โรงงาน​กลับไป​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​มาตรฐาน โปรด​ดูที่ คืน​ค่า​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​มุมมอง​การ​ตั้งค่า สำหรับ​ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​วิธี​เริ่ม​ใช้​งาน​สามารถ​ดู​ได้​ใน​เว็บไซต์ของ Android Auto

บันทึก

เพื่อให้​สามารถติดตั้ง Android Auto ได้ รถ​จะต้อง​มีพอร์ต USB สองพอร์ต (ฮับ USB)ออปชั่น ติดตั้งอยู่ หาก​รถ​มีพอร์ต USB เพียง​พอร์ต​เดียว จะ​ไม่​สามารถ​ใช้งาน Android Auto ได้

ไม่​สามารถติดตั้ง Android Auto เข้า​กับรถ XC90 หรือ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 ได้ เนื่องจาก​รถ​เหล่านี้​ไม่​มีฮับ USB และ​ไม่​สามารถ​ติดตั้งฮับ USB เพิ่ม​เข้า​กับ​รถ​เหล่านี้ได้

ใน​การ​ใช้งาน Android Auto ท่าน​จำเป็นต้อง​ติดตั้งแอพ Android Auto บน​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ตลาด​ที่​มี​แอพ​นี้​ให้บริการ โปรด​ดูในเว็บไซต์ Android Auto

Android Auto จะ​ทำงาน​อยู่​ใน​เบื้องหลัง​ถ้า​มี​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​แอ​พอีก​แอพห​นึ่ง​ใน​ส่วน​แสดงผล​ส่วนเดียวกัน ถ้า​ท่าน​ต้องการแสดง Android Auto ใน​ส่วน​แสดงผล​อีก​ครั้ง ให้​แตะ​บน​ไอคอน Android Auto ใน​มุมมองแอพ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่

Gracenote®

Gracenote® จะ​ระบุ วิเคราะห์ และ​เรียงลำดับ​เพลง​เพื่อให้​สะดวก​ต่อ​การ​เล่น การ​ค้นหา​และ​การ​เลื่อน​ไป​ตาม​ไลบ​ลา​รี​เพลง​ของท่าน

การใช้ TuneIn

บริการ​วิทยุ​ผ่านอินเทอร์เน็ต TuneIn มี​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ท่าน​สามารถ​ฟัง​วิทยุ​ในท้องถิ่น​, เพิ่ม​รายการ​โปรด หรือ​บันทึก​ทาง​ลัด​ไป​ยัง​สถานี​วิทยุ​ได้ เป็นต้น บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีใช้​บริการ​เหล่านี้ และ​ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​เหล่านี้​จาก​รถ​ของ​ท่าน​ได้อย่างไร